Podporujeme kritické vyjádření Sdružení kateder psychologie ČR k úpravě kvalifikačních požadavků pro školní psychology

MŠMT navrhuje, aby pozici školních psychologů mohli dočasně vykonávat i absolventi bakalářského studia psychologie. Domníváme se, že tento návrh není optimální, a přikláníme se ke kritickému stanovisku Sdružení kateder psychologie ČR.

21. 3. 2024

Bez popisku

V České republice panuje významný nedostatek psychologů, který se projevuje také na pozici školních psychologů na základních (i středních) školách. Pro zmírnění tohoto nedostatku navrhuje Ministerstvo školství změnu kvalifikačních požadavků pro výkon práce školního psychologa tak, aby pozici mohl za určitých podmínek (supervize, souběžné magisterské studium, maximálně tři roky apod.) vykonávat i absolvent bakalářského studia psychologie. 

V únoru byla naše katedra společně s dalšími univerzitními pracovišti oslovena, aby připravila podklady pro vyjádření rektorátu Masarykovy univerzity k předloženému návrhu. Naše katedra poskytla spíše negativní stanovisko - věcný záměr legislativní změny obsahoval značné nedostatky a bez širšího rámce a dalších okolností nebylo možné poskytnout jednoznačné stanovisko. Zároveň se nám nejevilo jako pravděpodobné, že by realizace tohoto záměru mohla vůbec splnit svůj cíl, tedy významně navýšit počet školních psychologů a zájem absolventů psychologie o tuto pozici. 

Nyní (12. března 2023) vydalo kritické prohlášení i Sdružení kateder psychologie ČR, které naše katedra podporuje. Plný text vyjádření je k dispozici na webu Sdružení, přímý odkaz naleznete zde:

Plný text vyjádření Zkrácený text vyjádření


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info