Mobilní aplikace Koronavirus COVID-19

K dispozici je nová mobilní aplikace Koronavirus COVID-19, která je k dispozici pro mobilní telefony s operačním systémem IOS i Android.  

7. 4. 2020 ČMPS

Aplikace se stává centrální platformou pro klíčové a aktualizované informace pro občany z důvěryhodných zdrojů (Vláda ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo vnitra ČR, univerzity, experti). Obsahuje informace o doporučeních a nařízeních, prevenci, krizové připravenosti, odborné psychologické informace pro různé cílové skupiny a situace, adresář dostupných informačních a krizových linek a on-line zdrojů apod.

Důvodem vzniku aplikace bylo přesycení a zahlcení mnoha z nás informacemi i fámami z mnoha stran. Příliš velké množství informací totiž omezuje schopnost člověka tyto vnímat, zpracovávat a racionálně a kriticky vybírat. Proto je důležité mít všechny klíčové a ověřené informace včas a na jednom místě po ruce (v kapse), aplikace se tak stává centrálním bodem pro klíčové informace pro občany ČR i odbornou veřejnost v oblasti koronaviru SARS-CoV-2 a onemocnění COVID-19.

Aplikace je bezplatná, nekomerční a vznikla na bázi dobrovolnické spolupráce mnoha subjektů.

Aplikace je zaštítěna Karlovou univerzitou, vznikla ve spolupráci mnoha subjektů: psychologického pracoviště MV ČR, katedry psychologie FF UK, katedry psychologie FSS MU, psychologického pracoviště GŘ HZS, Psychologického ústavu Akademie věd ČR, Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, společnosti Appsisto s.r.o. a dalších.
Obsah aplikace je průběžně doplňován a aktualizován. Aplikace je v současné době dostupná v České a Slovenské republice, na dostupnosti z dalších zemí se pracuje.

Aplikace Koronavirus COVID-19 v České republice je bezplatně dostupná pro mobilní telefony s operačním systémem IOS (iPhone Apple) přes App Store zadáním názvu, příp. použitím odkazu či QR kódu. Dále je také dostupná pro všechny ostatní mobilní telefony s operačním systémem Android - je publikována v oficiálním obchodě Google Play, kde ji však v současnosti nevyhledáme pomocí klíčového slova, ale musíme ji do mobilního telefonu stáhnout pomocí odkazu nebo QR kódu vpravo.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info