Mobilní aplikace Koronavirus COVID-19

K dispozici je nová mobilní aplikace Koronavirus COVID-19, která je k dispozici pro mobilní telefony s operačním systémem IOS i Android.  

7. 4. 2020 ČMPS

Aplikace se stává centrální platformou pro klíčové a aktualizované informace pro občany z důvěryhodných zdrojů (Vláda ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo vnitra ČR, univerzity, experti). Obsahuje informace o doporučeních a nařízeních, prevenci, krizové připravenosti, odborné psychologické informace pro různé cílové skupiny a situace, adresář dostupných informačních a krizových linek a on-line zdrojů apod.

Důvodem vzniku aplikace bylo přesycení a zahlcení mnoha z nás informacemi i fámami z mnoha stran. Příliš velké množství informací totiž omezuje schopnost člověka tyto vnímat, zpracovávat a racionálně a kriticky vybírat. Proto je důležité mít všechny klíčové a ověřené informace včas a na jednom místě po ruce (v kapse), aplikace se tak stává centrálním bodem pro klíčové informace pro občany ČR i odbornou veřejnost v oblasti koronaviru SARS-CoV-2 a onemocnění COVID-19.

Aplikace je bezplatná, nekomerční a vznikla na bázi dobrovolnické spolupráce mnoha subjektů.

Aplikace je zaštítěna Karlovou univerzitou, vznikla ve spolupráci mnoha subjektů: psychologického pracoviště MV ČR, katedry psychologie FF UK, katedry psychologie FSS MU, psychologického pracoviště GŘ HZS, Psychologického ústavu Akademie věd ČR, Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, společnosti Appsisto s.r.o. a dalších.
Obsah aplikace je průběžně doplňován a aktualizován. Aplikace je v současné době dostupná v České a Slovenské republice, na dostupnosti z dalších zemí se pracuje.

Aplikace Koronavirus COVID-19 v České republice je bezplatně dostupná pro mobilní telefony s operačním systémem IOS (iPhone Apple) přes App Store zadáním názvu, příp. použitím odkazu či QR kódu. Dále je také dostupná pro všechny ostatní mobilní telefony s operačním systémem Android - je publikována v oficiálním obchodě Google Play, kde ji však v současnosti nevyhledáme pomocí klíčového slova, ale musíme ji do mobilního telefonu stáhnout pomocí odkazu nebo QR kódu vpravo.

Více článků

Přehled všech článků