Pokyny ke státním závěrečným zkouškám a obhajobám v JS 2020

Děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity rozhodl, že se do 30. června 2020 nebude konat žádná prezenční výuka ani zkoušení, a to ani včetně státních závěrečných zkoušek a obhajob. Uvedené opatření se tedy týká přinejmenším červnového termínu (balík A); situace ohledně zářijového termínu (balík B) je zatím nejistá.

Cílem je poskytnout jistotu ohledně podoby státních zkoušek a vyhnout se jejím změnám na poslední chvíli.

7. 5. 2020

Distanční zkouška klade nicméně určité nároky jak na studenty, tak na zkoušející. Pro studenty budou platit určitá pravidla týkající se povinného vybavení ke zkoušce. Níže proto kopírujeme pokyny vydané vedením FSS MU. Další upřesnění a konkrétní návody jsou v přípravě.

Podmínkou přístupu studenta/studentky k online SZZ v květnu/červnu 2020 je následující technické vybavení:

  1. PC, notebook nebo tablet - preferovaná technika. Pokud by připojení mělo probíhat přes smartphone, je nutná konzultace předem s Centrem informačních a komunikačních technologií FSS MU; prosím napište na cikt@fss.muni.cz, a to nejpozději 5 dní před konáním SZZ. Své zařízení si můžete vyzkoušet na https://cesnet.zoom.us/test nebo https://zoom.us/test.
  2. Funkční webkamera (SZZ bude probíhat se zapnutým audiem a videem).
  3. Operační systém podporující Zoom (požadavky na hardwarové a softwarové vybavení najdete zde).
  4. Aktuální telefonní číslo, které po vyzvání sdělíte katedře, na které budete SZZ skládat.

Zároveň všem studentům naší katedry, kteří plánují jít ke státnic, došla v průběhu tohoto týdne prosba o vyplnění krátkého dotazníku. Pokud jste nám na něj ještě neodpověděli, udělejte tak nejpozději do neděle 10. 5. Snažíme se v této situaci maximálně vyjít těm z vás, kteří mají libovolné technické obtíže související s distanční formou výuky.

Více článků

Přehled všech článků