PSY028e: Nové analytické kurzy (nejen) pro doktorandy

31. 10. 2018 Stanislav Ježek

V rámci projektu rozvoje statistických kurzů pro doktorské studenty na FSS vznikly dva nové kurzy, oba shodně pod kódem PSY028_E:

  • Strukturní modelování – Adam Ťápal & Adam Růžička
  • Růstové modely – Standa Ježek

Oba kurzy jsou určeny pro začátečníky, kteří zatím s využitím těchto analytických nástrojů možná jen koketovali. Jsou to první běhy kurzů, v nichž se obsah může podstatně přizpůsobovat potřebám účastníků.

Kurzy proběhnou blokově, přesná data zatím nemáme stanovena. Strukturní modelování proběhne během listopadu a růstové modely v lednu.

Protože jsme promeškali období zápisu, přihlašujte se prosím nezávazně na jezek@fss.muni.cz. Faktický zápis do kurzu PSY028_E, pod jehož hlavičkou se kurzy konají, zajistíme hromadně.

Strukturní modelování (SEM) umožňuje testovat modely vztahů nejen mezi manifestními, ale i latentními proměnnými, a tím také zohlednit v našich analýzách chybu měření. V psychologii se mnohdy snažíme postihnout komplikované vztahy mezi konstrukty, jež se nedají snadno měřit a jejichž existenci musíme nepřímo odvozovat, a to ještě na základě výsledků nedokonalých měřících nástrojů. Pokud chceme zohlednit tyto faktory (což jako správní výzkumníci chceme), pak nám jednoduché statistické metody nebudou stačit a budeme potřebovat něco sofistikovanějšího – latentní proměnné.

V kurzu začneme na známých základech jednoduchých regresních modelů a budeme postupně pokračovat skrz úsekovou analýzu (path analysis), faktorovou analýzu a modelování s latentními proměnnými, abychom to nakonec všechno dali dohromady v podobě strukturních modelů. Teoretickou část výuky budou vždy následovat praktika, kde si vše vyzkoušíme na vlastní kůži v Rku.

Modelování růstu (LGCM) pomocí růstových křivek je základním prvkem v paletě modelů vývoje psychologických proměnných. Má své uplatnění nejen v projektech, které se explicitně zabývají vývojem nějaké charakteristiky, ale i v projektech, které analyzují opakovaná měření bez teoretického zaměření na vývoj (např. vnitrosubjektové experimenty).

Růstové modely umožňují nejen popsat vývojové křivky, ale také testovat hypotézy o tom, zda vlastnosti těchto křivek mohou souviset s dalšími proměnnými. Závislou proměnnou se tak může stát celá vývojová křivka!

Na konci kurzu by účastníci měli být schopni vytvořit a interpretovat modely růstových křivek (lineární i nelineární) jak s manifestními, tak latentními proměnnými, ověřovat longitudinální invarianci měření a prezentovat jejich výsledky. Kurz předpokládá alespoň základy strukturního modelování. Analýzy budou prezentovány v R s odkazy na literaturu popisující jejich realizaci v Mplus.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info