Výběrové řízení: studijní pobyty ERASMUS+ 2018-2019 (II. kolo; JS 2019)

25. 4. 2018

Vyhlašujeme výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus+ pro ak. rok 2018-2019 (II. kolo). Druhé kolo umožňuje studentům vyjet jen v jarním semestru 2019. Všeobecné informace a podmínky najdete na webových stránkách Centra zahraniční spolupráce (CZS).

Podmínky přihlášení

Studenti musí mít v době pobytu na zahraniční univerzitě ukončený první ročník Bc. studia a musí být jazykově dostatečně vybavení, aby zvládli studium v daném vyučovacím jazyce. Katedra psychologie zajišťuje výběrové řízení a konzultaci studijních plánů úspěšných kandidátů. Úspšěšní kandidáti posléze ohledně administrativních náležitostí (uzavření účastnické smlouvy, výplata stipendia a další) komunikují s koordinátory z Centra zahraniční spolupráce (viz seznam v pravém sloupci zde).

Kandidáti vkládají přihlášky do systému ISOIS, a to nejpozději do neděle 6. 5. 2018 (23:59). Doporučujeme studentům, aby nečekali s vyplněním přihlášky do poslední chvíle pro případ, že by systém nezvládl jednorázový nápor a přihláška by se neuložila. Studenti k přihlášce přikládají motivační dopis a strukturovaný životopis. Pokud absolvovali kurz univerzitní výuky jazyka na úrovni B2, mají státní jazykovou zkoušku či jiný jazykový certifikát na úrovni B2 a výše, dokumenty také přikládají. Přihláška i přiložené dokumenty musí být psány česky, slovensky nebo anglicky.

Výběr úspěšných kandidátů

Dvoučlenná komise zhodnotí jednotlivé žádosti a určí pořadí kandidátů a případných náhradníků. Při určování pořadí bude komise vycházet ze schopnosti vysvětlit, proč se kandidáti o dané vysoké školy zajímají, co chtějí v zahraničí studovat (jaké kurzy a jaká témata), jaký bude přínos pobytu pro jejich další studium na Masarykově univerzitě a také pro jejich osobní rozvoj (důraz bude kladen na studijní část). Bude zohledněn prospěch studentů, dosavadní profesní aktivity, pracovní zkušenosti a úroveň studia (přednost mají studenti Ph.D. programů). Komise o výběru kandidátů rozhodne do 7 dní po uzávěrce a bude studenty o vyhodnocení informovat.

Otázky, které nebyly zodpovězeny tímto textem, a na které nenajdete odpověď ani pečlivým pročtením informací na www stránkách CZS, směřujte na e-mail cevelicek@mail.muni.cz.

Studenti mají povinnost hlídat si termíny, které je potřeba dodržet při vyřizování náležitostí pobytu Erasmus+ před jeho zahájením, v jeho průběhu, i po jeho skončení. Termíny jsou přehledně uvedeny na webu CZS.

Informace pro studenty FF MU

Studenti psychologie Filozofické fakulty MU mají možnost vyjet přes neobsazená místa smluv Katedry psychologie FSS MU. Zájemci doručí na e-mailovou adresu uvedenou výše stejné dokumenty jako studenti FSS (motivační dopis, strukturovaný životopis, jazykové certifikáty či potvrzení o absolvování univerzitní výuky jazyka) a přidají k nim výpis svých známek a studijního průměru z IS MU. Poté, kdy budou studenty FSS obsazena místa, o která projeví zájem, budou mít studenti FF, kteří splní podmínky výběrového řízení, možnost vybrat si z neobsazených míst.

Ve druhém kole VŘ (POUZE JS 2019) je možné vycestovat na následující instituce (pozor na Bc./Mgr./PhD. úroveň studia a možnost jednosemestrálního/celoročního pobytu):

Název Univerzity | město | úroveň studia | max. počet měsíců | počet míst pro studenty

Mykolas Romeris University | Vilnius | Bc./Mgr./Ph.D. | 5 | 1
Örebro University | Örebro | Mgr./Ph.D. | 5 | 1
University of Liege | Liege | Bc./Mgr. | 5 | 4
Comenius University | Bratislava | Bc./Mgr./Ph.D. | 5 | 2
Bilkent University | Ankara | Bc. | 5 | 1
Pierre Mendès-France University | Grenoble | Bc. | 6 | 3
Kadir Has University | Istanbul | Bc. | 5 | 1
University of Prešov | Prešov | Bc./Mgr./Ph.D. | 4 | 2
University of Turku | Turku | Bc./Mgr./Ph.D. | 5 | 1
University of West London | London | Bc. | 5 | 1
College of Lillehammer (Inland Norway University of Applied Sciences) | Lillehammer | Bc./Mgr. | 6 | 2

Jazykové požadavky jednotlivých univerzit a nabídku vyučovaných kurzů se studenti dozví během vyplňování přihlášky. Při výběru univerzity v ISOIS klikněte na zobrazení podrobností; najdete zde informace o jazykových požadavcích, studijním katalogu, ubytování, pojištění, případných vízech a další.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info