Změna termínů pro státní závěrečné zkoušky v jarním semestru 2020

V souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19 došlo ke změnám v termínech státních zkoušek pro bakalářské i magisterské studenty. Nově stanovené termíny jsou průběžně aktualizovány v harmonogramu pro ukončení studia.  Zde dáváme k dispozici dopis děkana FSS MU a provizorní termíny.

21. 3. 2020 Hynek Cígler

Nejbližší termíny státnic

Dopis děkana FSS Stanislava Balíka

Termíny související se státními závěrečnými zkouškami všech stupňů studia a s přijímacími zkouškami do navazujícího magisterského a doktorského studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v jarním semestru 2020

V souvislosti s mimořádným opatřením rektora vydávám tyto pokyny upravující termíny související se státními závěrečnými zkouškami (SZZ) všech stupňů studia a s přijímacími zkouškami do navazujícího magisterského a doktorského studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU):

  1. Pro jarní semestr 2020 stanovuji dva řádné termíny SZZ pro každý obor/program bakalářského a magisterského studia, a to dle původního harmonogramu na 25. květen – 24. červen 2020 a nově též na 1. – 30. září 2020. Detailní harmonogram zářijového termínu SZZ bude stanoven nejpozději do konce května 2020. Studenti se budou moci k těmto termínům hlásit podle svého uvážení, nebudou stanoveny limity.
  2. Termíny pro odevzdání závěrečných prací do odevzdáváren diplomových seminářů v Informačním systému MU (IS MU) pro období jaro 2020 jsou pro všechny obory/programy bakalářského a magisterského studia nově upraveny tak, aby právě o 14 kalendářních dnů předcházely termín odevzdání závěrečných prací. Pokud by takový termín vycházel na den pracovního volna/státního svátku, platí bezprostředně předcházející pracovní den.
  3. Termíny pro definitivní odevzdání závěrečných prací pro období jaro 2020 jsou pro všechny obory/programy bakalářského a magisterského studia upraveny tak, aby právě o 14 kalendářních dnů předcházely první den obhajoby závěrečných prací oboru/programu.
  4. Bakalářské a magisterské závěrečné práce jsou v jarním semestru 2020 pro květnový/červnový i zářijový termín odevzdávány pouze elektronickou formou prostřednictvím IS MU. Neodevzdávají se tedy fyzicky ve svázané podobě.
  5. V jarním semestru 2020 budou stanoveny dva řádné termíny pro přihlášky k obhajobám disertačních prací. První v původním termínu 22. dubna 2020 (předpokládaná obhajoba v červnu 2020), druhý 22. července 2020 (předpokládaná obhajoba v září 2020).
  6. Stanovuji dva řádné termíny přijímacích zkoušek do magisterského studia. První podle původního harmonogramu jednotlivých programů v červnu 2020, druhý v září 2020. Detailní harmonogram zářijového termínu bude stanoven do konce května 2020. Termín pro podání přihlášky je pro oba termíny stejný – 30. dubna 2020.
  7. Stanovuji dva řádné termíny přijímacích zkoušek do doktorského studia. První podle původního harmonogramu jednotlivých programů v červnu 2020, druhý v září 2020. Detailní harmonogram zářijového termínu bude stanoven do konce května 2020. Termín pro podání přihlášky je pro oba termíny stejný – 30. dubna 2020. Pro červnový termín je však možné odevzdat projekt disertační práce až do 31. května 2020, pro zářijový termín až do 31. srpna 2020.
  8. Pokud někdo úspěšně složí státní závěrečné zkoušky až v zářijovém termínu a bude mu vyměřen poplatek za prodlouženou dobu studia, jako děkan budu takové poplatky navrhovat odpouštět.

Stanislav Balík
děkan FSS MU

V Brně, 20. března 2020

Příloha: Rozpis termínů odevzdání prací a státnic bakalářských a magisterských oborů FSS MU v prvním řádném termínu jarního semestru 2020


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info