Zúčastněte se výzkumu IIPB 3: Rodinný život v různých kulturách (mezinárodní srovnání)

13. 2. 2024

Bez popisku

IIPB 3: Rodinný život v různých kulturách (mezinárodní srovnání)

Rodičovství je jedním z nejdůležitějších, nejsmysluplnějších a nejvíce naplňujících úkolů lidského života. Rodiče čerpají z kontaktu se svými dětmi pocity radosti, naplnění a životního smyslu, rodičovská identita je podstatnou součástí vztahu k sobě sama u matek i otců. Zároveň je ovšem rodičovství spojené s enormním nárokem na vlastní fyzické, finanční, časové a emoční zdroje a s nutností dlouhodobě a každodenně čelit množství malých i větších stresových situací. Složitá souhra mezi nároky rodičovství a zdroji, které má člověk k dispozici pro naplňování rodičovské role, pak určuje životní pohodu a spokojenost všech členů rodiny. Do hry samozřejmě vstupují i společenské okolnosti poslední doby – covid, válka na Ukrajině, inflace, to vše se v životě rodin odráží.

Jste rodičem ještě nedospělých dětí, nebo dětí, za jejichž podporu se ještě cítíte zodpovědní (například VŠ studenti)? Pomozte přispět k poznání toho, jak se v dnešní době žije českým rodičům!

Zúčastněte se výzkumu IIPB 3:
Rodinný život v různých kulturách (mezinárodní srovnání)

VYPLNIT DOTAZNÍK: https://dotazniky.ff.cuni.cz/limesurvey/index.php/558543?lang=cs

O projektu

Projekt si klade za cíl zkoumat faktory rodinného života v různých zemích světa, jejich souvislost s osobnostními, vztahovými a socio-kulturními proměnnými. Doposud proběhly již dvě vlny sběru dat, Česká republika se zúčastnila pouze druhé vlny sběru, která probíhala v době pandemie covid-19 v 26 zemích celého světa. K současné třetí vlně sběru dat se přihlásilo 51 zemí. V rámci předchozího výzkumu byla zjištěna vyšší zátěž rodičovství v moderních rozvinutých společnostech, současná studie si klade za cíl zjistit a zkoumat faktory, které k tomuto jevu přispívají.

Sběr dat bude probíhat skrze online dotazník. Součástí dotazníku jsou otázky mapující sociodemografické údaje, osobnost a chování dítěte, rodičovskou identitu a přístup rodiče, emoce spojené s rodičovstvím. Vyplnění dotazníku trvá cca 45 minut. Účastníci výzkumu musí splňovat kritérium toho, že jsou rodiči (vlastními či nevlastními) přinejmenším jednoho potomka, který s nimi pobývá alespoň po určitou část času v jejich vlastní domácnosti. Účast na výzkumu není ničím kontraindikována. Získaná data nebudou obsahovat žádné osobní údaje, které by mohly vést k identifikaci zúčastněných. Data budou statisticky zpracována a publikována v odborných periodicích/monografiích. Účast ve výzkumu je dobrovolná, máte možnost z něj kdykoli bez udání důvodu odstoupit.

Kontakt

Projekt IIPB 3: Rodinný život v různých kulturách (mezinárodní srovnání)

Katedra psychologie

Pedagogická fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Dukelská 245/9
37001 České Budějovice

E-mail: zbajgarova@pf.jcu.cz
Facebook:

Garanti projektu

Mezinárodní projekt je zaštítěn IIPB konsorciem, třetí vlnu řídí prof. Isabelle Roskam a Moïra Mikolajczak (Université catholique de Louvain, Belge), českou část projektu koordinuje a garantuje tým Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. z Katedry pedagogiky a psychologie PF JU ve spolupráci s dalšími akademickými a odbornými institucemi (Katedra psychologie FF UK, Katedra psychologie FSS MUNI).

 

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info