JAK TO ZVLÁDNOUT

když jeden z rodičů zůstal v cizí zemi

Úvodem

Informace zde najdou především ti z vás, kteří v souvislosti s uzavřením hranic musejí na delší čas zůstat odděleni od své rodiny a dětí, a ti, jejichž partner a rodič dítěte zůstal dlouhodobě mimo domov.
Děti mají k současné situaci mnoho informací – z médií, od známých či příbuzných, jiné přímo od vás. Ne všechny tyto informace jsou přiměřené jejich věku. Děti si tak mohou informace upravovat, domýšlet a zkreslovat a mít nejrůznější obavy. Je proto důležité vědět, jak s dětmi o situaci mluvit a jak jim vše srozumitelně vysvětlit s ohledem na to, jak mohou ve věku, v němž se nacházejí, situaci pandemie i odloučení od jednoho z rodičů prožívat.

Pozn.: Napříč textem používáme označení „rodič“ jako označení osoby, která zůstala v jiné
zemi i osoby, která se o dítě stará, ačkoli tím může být i jiný blízký člen rodiny, který dítěti
může též velmi chybět.


 

DESATERO

Komunikujte pravdivě a s ohledem na věk dítěte

Dítěti nelžete, ani mu neslibujte něco, co nemůžete splnit. Sdělení informací vždy přizpůsobte jeho věku. Tipy, jak na to, naleznete níže v textu.

Pracujte s dětskou představivostí

Pomozte dítěti situaci pochopit tak, že mu umožníte si ji představit.

Vyjádřete pochopení k emocím dítěte

Dítě má právo být naštvané, zlobit se, nerozumět tomu, nevěřit rodiči. Za jeho emoce je netrestejte, ani na něj nekřičte.

Umožněte kontakt na dálku

Pokuste se dítěti umožnit kontakt s druhým rodičem a připravte se na to, že i přesto může být dítě po návratu druhého rodiče odtažité.

Myslete i na sebe

Nezapomeňte myslet i na sebe a dovolte si prostor pro vlastní uklidnění a načerpání energie.

Nezamlčujte informace

Dítě je vnímavé a pozná, že se něco děje. Nezamlčujte mu proto podstatné informace a komunikujte s ním o nastalé situaci.

Přiznejte své vlastní emoce

Nebojte se dítěti přiznat, že i vy současnou situaci prožíváte. Rady, jak na to, naleznete níže v textu.

Buďte laskaví a trpěliví

Dejte dítěti lásku a péči, kterou potřebuje. V této situaci se může projevovat jinak, než jste byli zvyklí, buďte proto trpěliví. O tom, jak se může dítě v této situaci projevovat a jak mu můžete pomoci, najdete informace níže.

Nezapomeňte na rituály

Dbejte na dodržování denních rituálů a pokud je nemáte, zkuste je zavést.

Ať dítě zůstane dítětem

Dítě může chtít v současné situaci zastávat úkoly chybějícího rodiče. Dbejte na to, aby nebylo přetěžováno a aby mělo prostor na to být i nadále dítětem.

Jak to zvládnout s kojencem?

Aneb jak pomoci dítěti ve věku 0-1 rok

Co je pro něj typické?

Jak se může nyní projevovat?

Jak se zachovat?

Během odloučení

Pokud jste doma s dítětem:


Dopřejte mu dostatek fyzického kontaktu, pokud ho vyžaduje

Pokud nejste s dítětem:

Komunikujte s ním i na dálku

Mluvte na dítě prostřednictvím Skype či telefonu, zpívejte mu, říkejte mu říkanky, čtěte pohádky a dbejte na to, aby se pro něj váš hlas nestal neznámým.

Pokud není možná online komunikace (např. z důvodu velkého časového posunu), nahrajte mu říkanky, pohádky či písničky na videa a pravidelně zasílejte.

Se starším kojencem můžete s asistencí druhého rodiče zkoušet všichni dohromady hry a říkanky (např. Paci paci pacičky).


Po vašem návratu

Pokud se vám dítě bude vyhýbat, neberte si to osobně – dítě vás neodmítá ani netrestá za to, že jste byl pryč, dělá pouze to, co je pro něj normální a přirozené. Nezlobte se pro to na něj.

Buďte trpěliví a navazujte s ním kontakt postupně - mluvte na něj, hrajte si s ním, buďte na blízku a odmítavými reakcemi se nenechte rozesmutnit.

Dítě zároveň do kontaktu nenuťte, není žádoucí na něj i přes jeho odmítavé reakce tlačit. Dopřejte mu prostor, ale zkuste to po chvíli znovu a znovu.

Jak to zvládnout s batoletem?

Aneb jak pomoci dítěti ve věku 1-3 roky

Co je pro něj typické?

Jak se může nyní projevovat?

Jak se zachovat?

Jste s dítětem doma?
Jste rodič v zahraničí?
Komunikujte s dítětem i na dálku

Snažte se udržet kontakt s dítětem alespoň virtuálně. Pravidelně si volejte, skypujte. Je možné, že se dítě s vámi bude zdráhat mluvit, zvlášť pokud na komunikaci tímto způsobem není zvyklé. Mějte pro to pochopení. Dítě ale bude váš hlas a pomyslnou přítomnost vnímat, i když se třeba bude věnovat hře v jiné části pokoje. Musí se se situací vyrovnat, neznamená to, že byste mu nechyběl. Dopřejte mu prostor a zkuste to po chvíli znovu a znovu. Požádejte o asistenci druhého rodiče, aby si např. vzal na malou chvíli dítě na klín. Ten dítě rovněž může zkusit přimět ke spolupráci třeba takto: „Já vím, že si chceš teď hrát, ale pojď tatínkovi alespoň zamávat.

Pokud není možné například z důvodu časového posunu komunikovat s dítětem online, můžete pro něj video nahrát. Zkuste nahrát video například s ukázkami toho, co přes den běžně děláte, aby dítě mělo představu, jak se máte, kde bydlíte, co jíte atd. Můžete taky nahrát třeba jen jako zvukovou stopu vámi namluvenou pohádku či říkanku. Druhý rodič ji pak může dítěti pouštět i opakovaně, protože batolata mají opakování ráda.

Jak to zvládnout s předškolákem?

Aneb jak pomoci dítěti ve věku 4-6 let

Co je pro něj typické?

Jak se může nyní projevovat?

Jak se zachovat?

Jste s dítětem doma?
Jste rodič v zahraničí?
Komunikujte s dítětem i na dálku

Snažte se udržet kontakt s dítětem alespoň virtuálně, často si volejte, skypujte atd. Je možné, že se dítě bude zdráhat s vámi mluvit, může vaši absenci vnímat jako zradu. Dejte tomu čas, buďte trpěliví, komunikaci za čas nabídněte znovu, nebo se domluvte na signálu, kterým vám dítě sdělí, že je připraveno. „Já chápu, že se na mě zlobíš. Já teď ale bohužel přijet domů nemůžu, mám tady práci, do které musím chodit. Až budeš mít chuť si se mnou popovídat, tak otoč plyšáka Káju, a maminka mi zavolá.

Pokud není možné například z důvodu časového posunu komunikovat s dítětem online, můžete pro něj video nahrát. Třeba s ukázkami toho, co přes den běžně děláte, aby dítě mělo představu, jakse máte, kde bydlíte, co jíte atd. Můžete taky nahrát třeba jen jako zvukovou stopu vámi namluvenou pohádku či říkanku.

Tip na hry, které společně můžete hrát online, najdete na konci stránky v sekci „Další rady a tipy ke koronaviru”.

Jak to zvládnout se školákem?

Aneb jak pomoci dítěti ve věku 6-12 let

Co je pro něj typické?

Jak se může nyní projevovat?

Jak se zachovat?

Jste s dítětem doma?

Bohužel nevím, jak dlouho to ještě bude trvat, než maminku zase uvidíme. Také mi chybí a jsem smutný, že tu není. Teď ale není bezpečné, aby lidé jezdili přes hranice, a tak musí maminka zůstat tam, kde je.
Také se o tatínka bojím, aby se mu něco nestalo. Ale věřím, že dělá všechno proto, aby se nenakazil, stejně jako my.”

To je od tebe hezké, že mi takhle pomáháš! Tohle už ale udělám sama, ty si zatím můžeš jít hrát.”

Vím, že se na tatínka zlobíš a že jsi smutný, že tu s námi není. Taky bych byla radši, aby tu byl s námi.”

Jste rodič v zahraničí?
Komunikujte s dítětem i na dálku

Snažte se udržet kontakt s rodinou (často si volat, skypovat atd.), společně si povídat, trávit čas s dítětem. Je možné, že se dítě bude zdráhat s vámi mluvit, může vaši absenci vnímat jako zradu, zlobit se. Dejte tomu čas, buďte trpěliví, komunikaci za čas nabídněte znovu, nebo se domluvte na signálu, kterým vám dítě sdělí, že je připraveno.

Já vím, že se na mě zlobíš. Já teď ale bohužel přijet domů nemůžu, mám tady práci, do které musím chodit. Až budeš mít chuť si se mnou popovídat, tak mi klidně napiš nebo zavolej a já se ti ozvu.”

Jak to zvládnout s dospívajícím?

Aneb jak pomoci dospívajícímu ve věku od 13 let

Co je pro něj typické?

Jak se může nyní projevovat?

Jak se zachovat?

Jste s dospívajícím doma?

Sama bohužel nevím, kdy se bude moci táta vrátit domů. Situace se často mění. Takže může to být za dva týdny, ale i za pár měsíců. Teď je důležité, aby se virus přestal šířit a my se mohli vrátit k normálnímu životu.”

„Taky se mi stýská, moc mi chybí. Ale to zvládneme, nemusíš si o mě dělat starosti.

Děkuji, žes mi pomohl/a, moc to pro mě znamená. Zbytek už zvládnu sama.

Jste rodič v zahraničí?
Komunikujte s dospívajícím na dálku

Zkuste s dospívajícím udržovat vztah alespoň virtuálně. Volejte si, skypujte, posílejte fotky, pište si běžné věci přes sociální sítě, pokud je využíváte. Nechte ale dospívajícímu též osobní prostor a zprávami ho nezahlcujte.

Mějte pochopení pro to, že dítě může dát v některých okamžicích přednost svým přátelům před vámi – nevyčítejte mu to.

Chápu, že teď máš jiné plány. Byl bych ale rád, kdyby sis na mě zítra udělal/a čas.

Další rady a tipy ke koronaviru

Aneb jak s dítětem komunikovat další otázky spojené s koronavirem

https://psych.fss.muni.cz/media/3219222/aktivity-rodin-se-seniory.pdf

https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf

https://psych.fss.muni.cz/media/3218894/jak-pomoct-diteti-prekonat-strach-z-koronaviru.pdf

https://psych.fss.muni.cz/media/3219666/kdyz-ma-nekdo-blizky-koronavirus.pdf

https://psych.fss.muni.cz/media/3218577/hospitalizace-blizke-osoby.pdf

https://www.universitas.cz/osobnosti/4838-jak-zvladat-izolaci-nelzete-detem-vsechno-vyciti-a-nepopirejte-vlastni-krizi

https://psych.fss.muni.cz/media/3219781/rikanky-pro-deti-210320.pdf

https://psych.fss.muni.cz/koronavirus

Autorky: Zuzana Minarik, Barbora Břežná pod vedením Zuzany Masopustové

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info