Zadání diplomové práce: Termín A (žádost vedoucí katedry)

Upozorňujeme studenty posledních ročníků, že se blíží termín pro zadání témat diplomových prací. Pokud chcete v jarním semestru 2021 obhajovat svou bakalářskou nebo magisterskou diplomku, je potřeba nejpozději do 17. ledna 2021 požádat vedoucí katedry o schválení tématu. Termín mohou ale využít i ti studenti, kteří chtějí práci obhajovat v pozdějším semestru, ale rádi by měli formality už za sebou.

Požádat o schválení tématu Harmonogram konce studia Nabídka témat

K tomuto datu je samozřejmě potřeba být domluven/a s vedoucím práce, kterého do formuláře uvedete. Naopak nemusíte uvádět oponenta, ten vám bude přidělen ;-) Po schválení témat vám vedoucí vypíše téma přímo do Rozpisu v IS MU a buď vás k tématu přímo přihlásí, nebo vás o přihlášení požádá. Témata by v ISu měla být zavedena do 28. ledna 2021. 

Pokud jste již formulář vyplnili, ale nedostali jste žádnou odpověď, nezoufejte. Všechna témata budou hromadně schvalována až po 17. lednu; důvodem je kromě jednodušší administrativy též rovnoměrné rozprostření oponentů k jednotlivým tématům, pro což je nutné mít k dispozici kompletní přehled všech prací.

Podrobný harmonogram zadávání diplomové práce naleznete na časové ose, můžete rovněž nahlédnout do pokynů specifikujících formát a náležitosti diplomových prací. Pokud jste téma ještě nezačali vybírat a se svým vedoucím zatím nekomunikujete, je pravděpodobně už pozdě; přesto ale můžete nahlédnout do nabídky témat diplomek (ovšem pozor, dokument není příliš aktualizovaný).

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info