Soutěž studentských psychologických prací 2020 - přihlášení do pátku 21. 2. 2020

16. 1. 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

Katedra psychologie FSS MU vám po roce opět nabízí možnost zúčastnit se soutěže psychologických prací. Soutěž je určena pro studenty psychologie, kteří chtějí:

  • vyzkoušet si prezentaci své práce na odborném fóru
  • získat kvalitní zpětnou vazbu ke své práci
  • vyhrát zajímavé ceny
  • získat právo postoupit do mezinárodního kola soutěže
  • navázat nová přátelství, získat užitečné kontakty, setkat se s řadou zajímavých osobností české a slovenské psychologie   

Reprezentanti katedry psychologie FSS v mezinárodním kole soutěže v minulosti dosáhli více výrazných úspěchů, ať jde o hodnocení „oficiální“ nebo studentskou porotou. Např. jen v posledních třech letech získali čtyři první místa a ceny studentské poroty v různých kategoriích. 

Do mezinárodního kola soutěže přitom může postoupit ten, kdo uspěje v "kvalifikaci" - tj. školním kole soutěže (max. dvě práce za katedru podle uvážení poroty). Prezentace práce i v tomto kole probíhá v českém nebo slovenském jazyce.

Kromě vlastního soutěžení jde však vždy i o příležitost k setkání se studenty a vyučujícími z jiných škol, (i neformální) výměnu a sdílení zkušeností. A právě tento aspekt zmiňovali někteří vítězové minulých ročníků soutěže jako osobně nejpřínosnější. Rádi bychom i v tomto roce a tomto semestru navázali na důstojná vystoupení svých reprezentantů na mezinárodním fóru.

O místě konání Mezinárodní soutěžní konference "Studentské psychologické dny 2020", jejímž jádrem je soutěž studentských psychologických prací, zatím nemáme informace, ale jisté je, že o účasti ve školním kole můžete uvažovat už dnes.

Jak vše konkrétně probíhá? 

Kdo se soutěže může zúčastnit: Soutěž je určena pro studenty bakalářského i magisterského oboru psychologie. Předpokládáme účast těch, kdo připravují nebo obhájili bakalářskou práci nebo připravují magisterskou diplomovou práci, popř. napsali kvalitní seminární práci, kterou by mohli vhodně rozpracovat. Zúčastnit se tedy může každý, kdo má alespoň trochu soutěživého ducha a tuší, že psychologii má co nabídnout nebo uvítá opravdu důkladnou zpětnou vazbu ke svému projektu apod. Po dobu konání soutěže byste samozřejmě byli ve výuce omluveni.

Odměna: Pro někoho může být důležité, že je zde i jedna vnější motivace v podobě finanční odměny: Ta činí 3000,- Kč pro vítěze, 2000,- Kč za druhé místo a 1000,-Kč za třetí (už) ve školním kole soutěže…

Formální požadavky pro soutěžní práce ve školním kole se zpravidla blíží podmínkám mezinárodního kola. Nutné je zejména dodržet maximální rozsah textu. Pokud tedy využijete pro soutěž například svou obhájenou bakalářskou práci, bude potřeba ji pro účely soutěže zkrátit do logického a smysluplného tvaru. Viz níže. Pro účely soutěže budou soutěžní práce zveřejněny na webu katedry.

A jak se přihlásit? Pro tento účel použijte prosím adresu: psychosoutez@gmail.com

Kdykoliv do pátku 21. 2. 2020 (= pátého dne výuky v jarním semestru) pošlete na tuto adresu prosté oznámení, že se soutěže hodláte zúčastnit. Budete námi kontaktováni a domluvíme se na technických podrobnostech o způsobu odevzdání práce. Povšimněte si prosím, že od tohoto data zbývá k odevzdání práce už jen krátká doba. Proto je více než vhodné přihlásit se raději dříve. Každopádně by vážní zájemci měli být v průběhu posledních dvou týdnů před odevzdáním práce připraveni bez prodlení reagovat na naše zprávy a vyžádané podklady. 

Další důležité informace o soutěži a případné změny budou avizovány na stránkách katedry. Sledujte proto v případě zájmu články na toto téma.

Těšíme se na zajímavé práce!

Za katedru psychologie organizátor školního kola soutěže a kontaktní osoba

Miroslav Šipula


Odkazy:

Harmonogram loňského kola s odkazy na soutěžní práce:
https://psych.fss.muni.cz/cosedeje/aktuality/harmonogram-skolniho-kola-souteze-studentskych-psychologickych-praci-ctvrtek-14-3-atrium-fss-od-1400

Fotogalerie z průběhu loňského kola:
https://psych.fss.muni.cz/cosedeje/aktuality/soutez-studentskych-psychologickych-praci-14-3-2019

 

Předpokládaný terminář soutěže:

 

Školní kolo:

termín

akce

do příštího termínu zbývá

pátek 21. 2. 2020 (= 5. den výuky v jarním semestru)

termín pro přihlášení do soutěže, (prosté oznámení záměru zúčastnit se na adrese psychosoutez@gmail.com)

7 dnů

pátek 28. 2. 2020
(= 12. den semestru)

termín pro odevzdání soutěžní práce kontaktní osobě (detaily budou upřesněny po přihlášení emailem)

Soutěžní práce mají standardní strukturu odborného textu v rozsahu max. 10 normostran (včetně tabulek, grafů, obrázků a literatury) + titulní strana, literatura a přílohy v nezbytné míře, odevzdání v elektronické verzi ve formátu doc/docx A ZÁROVEŇ pdf

13 dnů

čtvrtek 12. 3. 2020

(= 25. den semestru)

školní kolo soutěže

bude doplněno

 

Mezinárodní kolo:

termín

akce

do příštího termínu zbývá

Bude doplněno po upřesnění organizátorů MSPD 2020

termín pro nahlášení počtu a jmen soutěžících + názvu práce:

(zajistí kontaktní osoba na katedře psychologie FSS po dodání podkladů autory prací v přiměřeném předstihu)

 

bude doplněno

Bude doplněno po upřesnění organizátorů MSPD 2020

termín pro zaslání plné verze soutěžních prací – ve vytištěné i elektronické verzi

Pro předběžnou orientaci uvádíme odkaz na parametry soutěžních prací z minulého ročníku mezinárodního kola, tj. 2019: http://kps.pedf.cuni.cz/index.php?p=9

(zaslání zajistí kontaktní osoba na katedře psychologie FSS po dodání podkladů autory prací v přiměřeném předstihu)

bude doplněno

Bude doplněno po upřesnění organizátorů MSPD 2020

termín pro nahlášení (jmenovitě) účastníků za katedru a jejich požadavků na ubytování a stravu

(1 porotce, max. 1(-2) studenti; tým reprezentuje vždy jeden soutěžící) - zajistí kontaktní osoba na katedře psychologie FSS po dodání podkladů autory prací a porotce)

bude doplněno

Bude doplněno po upřesnění organizátorů MSPD 2020

„Mezinárodní psychologické dny 2020“ – XX. ročník

Mezinárodní kolo soutěže bude rozděleno na dvě sekce – bakalářskou a magisterskou. V každé sekci budou vyhlášeny vítězné práce.

 

 

Více článků

Přehled všech článků