Soutěž studentských psychologických prací - harmonogram - čtvrtek 15. 3. 2018

Předběžný harmonogram školního kola soutěže psychologických prací.

25. 2. 2018 Miroslav Šipula

 

Místo konání: Atrium FSS

Čas konání: Čtvrtek, 15. Březen 2018, 13:45 - 18:00

 • Úvod soutěže

  Zahájení za účasti všech soutěžících

  14:00 - 14:10

 • Child Puppet Lonelinnes Scale: A New Tool for Loneliness Assessment in Young Children

  Bc. Edita Chvojková

  Prezentace

  Diskuze

  "Advokát"

  14:15 - 14:30 14:30 - 14:50 14:50 - 14:53

  Soutěžní práce

   

  „Recenzent/-ka“: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.

  „Advokát/-ka“: Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

 • Vliv imaginace jídla na následnou konzumaci: čím více na to myslíte, tím méně se pak najíte

  Alexandra Ocásková a kolektiv studentů Bc. studia

  Prezentace

  Diskuze

  "Advokát"

  14:55 - 15:10

  15:10 - 15:30

  15:30 - 15:33

  Soutěžní práce

   

  „Recenzent/-ka“:  doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.  

  „Advokát/-ka“:  Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.

 • Přestávka

  5 minut

 • Souvislost mezi primingem stereotypů hudebních žánrů a mentálním výkonem

  Klára Jonášová a kolektiv studentů Bc. studia

  Prezentace

  Diskuze

  ."Advokát"

  15:40 - 15:55

  15:55 - 16:15

  16:15 - 16:18

  Soutěžní práce

   

  „Recenzent/-ka“:  Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

  „Advokát/-ka“:  Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.

 • Reverse-correlationg mental representations of Romani faces: The role of implicit prejudice

  Bc. Anna Marie Rosická

  Prezentace

  Diskuze

  ."Advokát"

  16:20 - 16:35

  16:35 - 16:55

  16:55 - 16:58

  Soutěžní práce

   

  „Recenzent/-ka“:  Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.

  „Advokát/-ka“:  doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.

Kdo je recenzenzent/-ka?

Recenzent/-ka vystupuje v úvodu diskusní části. Na základě svého písemného posudku stručně shrne hlavní pozitiva i negativa textu, vyjádří se k obsahové i formální stránce práce, posoudí přínos práce pro obor psychologie, autorský vklad atd. Následně vstupuje do dialogu se soutěžícím a po vyjasnění případných otázek a výhrad předává slovo porotě.

Kdo je "advokát/-ka"?

Advokát/-ka stojí na straně soutěžící/-ho. Je jeho/jejím „bratrem/sestrou ve zbrani“. Dostává kratší čas (max. 3 min) na konci diskuse, během kterých se snaží na práci vyzdvihnout a ocenit vše, na co by jinak bylo snadné v kritické diskusi a boji argumentů zapomenout. Advokát/-ka chválí a zdůrazňuje silné stránky práce.

Více článků

Přehled všech článků