Obhájené diplomové práce

Seznam v minulosti obhájených diplomových prací. Práce jsou automaticky načítané z IS MU podle afiliace vedoucích a oponentů; výčet tedy nemusí být úplný a naopak může výjimečně obsahovat práce studentů jiných kateder.

Katedra psychologieCelkový počet závěrečných prací: 1


Institut pro výzkum dětí, mládeže a rodiny

Práce afiliované k IVDMR a tedy i uvedené v následujícím seznamu mohou být napsány studenty jiných oborů, pokud je vedli nebo oponovali výzkumníci institutu.Celkový počet závěrečných prací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info