Nabídka práce: Administrátor standardizační studie BACH

Už třetím rokem probíhá standardizace Testů školních dovedností (BACH), který realizuje Masarykova univerzita ve spolupráci se společností Propsyco, s.r.o., a to za finanční podpory Technologické agentury České republiky (TL02000268). Nyní spouštíme další kolo náboru administrátorů pro tvorbu standardizačního výzkumného souboru.​

17. 3. 2021 Hynek Cígler

Bez popisku

Samotný test se skládá ze zhruba 30 subtestů, navíc je konormovaný s inteligenční baterií Woodcock-Johnson IV - v budoucnu by tak mělo jít o ideální nástroj například pro diagnostiku specifických poruch učení či jiných vyšetření v rámci pedagogicko-psychologické diagnostiky, ale i klinické diagnostiky v seniorském věku. 

Během roku a půl sběru dat se podařilo zajistit data předškolních dětí (do 2. třídy ZŠ) a seniorů (55-80 let). Nyní probíhá sběr u dětí a mladých dospělích od 2. třídy do 25 let. Kromě toho probíhá i validizační studie subtestů českého jazyka u žáků 4. a 5. tříd, brzy bude spuštěna i validizace subtestů z matematiky. 

Vaším úkolem jako administrátora by bylo vyšetřovat baterií BACH a testem WJ-IV. Respondenty si zajišťují administrátoři na základě demografických kritérií (kvótní výběr). Odměna za jedno zhruba tříhodinové vyšetření je 1.000 Kč. Podmínkou zapojení do studie je podstoupit zaškolení on-line a formou samostudia (cca 7 hodin, alespoň částečně refundovaných částkou 500 Kč) a následně získat alespoň 10 protokolů. Nabídka platí pro absolventy magisterské psychologie či speciální pedagogiky. Ve výjimečných případech může jít i o studenty navazujícího magisterského studia psychologie, kteří mají alespoň nějakou zkušenost s psychologickou diagnostikou. 

Při zvažování, zda se do studie zapojit, doporučujeme se podívat na předchozí inzerát s podrobnějšími informacemi - některé již nejsou aktuální, jiné vám ale v rozhodování pomohou. 

Zaškolení proběhne on-line během dvou setkání 1. dubna od 17:00 a 8. dubna od 17:00. Mezi těmito setkáními očekáváme, že zhlédnete záznamy z předchozích školeních a prostudujete veškeré dokumenty k administraci. 

Máte-li zájem o zapojení do studie, napište nám e-mail na smlouvy@propsyco.cz. Zašleme vám obratem podrobnější informace.

Za celý výzkumný tým
Hynek Cígler, Michal Jabůrek, Jiřina Bednářová


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info