Mýtus: Open space kanceláře přispívají k vyšší výkonnosti zaměstnanců

17. 5. 2016 Hana Drtilová, Tamara Kunčarová, Tereza Vacová

Existuje mnoho typů uspořádání pracovního prostoru ve firmách a jedním z nich je i tzv. open space koncept kanceláří. Otevřené kanceláře se vyznačují velkým společným prostorem, ve kterém je k oddělení pracovních míst používán namísto zdí například menší nábytek či květiny. Tento design kanceláří redukuje stěny a průchody, čímž šetří místo, náklady a zároveň umožňuje pojmout více pracovníků než klasické uspořádání kancelářského prostoru (Groenewald, Erasmus, & Ferreira, 2010).

Tento typ kanceláří je v současné době v mnoha firmách běžný a vedení firem tuto volbu obvykle argumentuje především sníženými náklady a zvýšenou výkonností pracovníků (MF DNES, 2008; Peterka, 2006). Některé odborné zdroje mýtus o zvýšené výkonnosti v open space kancelářích podporují, např. Koubek (2013) říká, že open office “přispívá k zvýšení výkonnosti“ (s. 110). K tomuto výroku se připojují i Groenewald, Erasmus a Ferreira (2010) s tvrzením, že příjemné prostředí open space kanceláří přispívá k vyšší úrovni produktivity zaměstnanců.

Práce v open space však z řady důvodů ke zvýšení výkonu nepřispívá. I Koubek (2013) přiznává, že open space může být zdrojem stresu a konfliktů mezi kolegy. Stres zapříčiňují především zhoršené fyzické podmínky (méně místa, hluk, často chybí denní světlo, čerstvý vzduch) (Brenna, Chugh, & Kline, 2002). Častější konflikty mezi kolegy mohou být zapříčiněny rozdílnými názory na využití a uspořádání pracovního prostoru, nedostatek soukromí a neustálé vystavení pohledům druhých (Ayoko & Härtel, 2003). Z výzkumu Smith-Jackson a Klein (2009) vyplývá, že pracovníci v open space kancelářích podávají nižší výkon a to díky vlivu hluku, který se v těchto typech kanceláří objevuje. S jejich závěry souhlasí Kim (2014), který nižší produktivitu pracovníků v open space připisuje zvýšenému hluku, vyrušování ze stran kolegů a ztrátě soukromí. Také samotní pracovníci hodnotili vlastní výkon v open space kancelářích jako snížený v porovnání s výkonem v menších kancelářích (Brennan, Chugh, & Kline, 2002; Vischer, 2008).

V současnosti se však v některých firmách podoba open space kanceláří mění – prostor je více rozčleněn, zaměstnanci mají více prostoru, objevuje se více zasedacích místností, v kancelářích jsou využity barevné a zajímavé materiály, objevují se v nich atraktivní prvky (pohovky, skákací míče, dokonce i kulečníkový stůl či skluzavka – např. Google, Facebook) (van Meel & Vos, 2001). Ukazuje se, že důležité je nejen samotné uspořádání prostoru, ale i to, jestli zaměstnanci cítí, že nad ním mají kontrolu (např. mohou ovládat světlo, klimatizaci, mohou využít oddělenou místnost, když se potřebují soustředit). Autoři Lee a Brand (2005) zjistili, že pokud lidé v open space kancelářích mají kontrolu nad pracovním prostředím, cítí se spokojenější a výkonnější, než když nemohou charakteristiky prostředí ovlivnit.

Klasický open office tedy přináší jisté výhody, jako je větší volnost pohybu pracovníků (ta může sloužit usnadnění vzájemné komunikace), úspora nákladů a snazší změna rozložení kanceláře. Zvýšení výkonnosti však mezi ně rozhodně nepatří, právě naopak klasické open space kanceláře mohou produktivitu snižovat.

Zdroje:

Ayoko, O. B., & Härtel, C. E. J. (2003). The role of space as both a conflict trigger and a conflict control mechanism in culturally heterogenous Workgroups. Applies Psychology: An International Review, 52(3), 38–412.

Brennan, A., Chugh, J. S., & Kline, T. (2002). Traditional versus open office design a longitudinal field study. Environment and Behavior, 34, 279–299. doi: 10.1177/0013916502034003001

Groenewald, D., Erasmus, A., & Ferreira, E. (2010). Administrative Management. Cape Town: Juta Academic.

Kim, S. E. (2014). Physical workplace as a strategic asset for improving performance in public organizations. Administration & Society46, 496–518. doi: 10.1177/0095399713479104

Koubek, L. (2013). Psychologie v řízení lidských zdrojů. Brno: Masarykova univerzita.

MF DNES. (2008, May 1). Šéfové open space na rozdíl od zaměstnanců chtějí [Online article].

Retrieved March 11, 2016, from iDnes: http://finance.idnes.cz/sefove-open-space-na-rozdil-od-zamestnancu-chtej....

Lee, S. Y. & Brand, J. L. (2005). Effects of control over office workspace on perceptions of the work environment and work outcomes. Journal of Environmental Psychology, 25, 323–333. doi: 10.1016/j.jenvp.2005.08.001

Peterka, R. (2006, July 13). Open space: šok z otevřeného prostoru [Online article].

Retrieved March 11, 2016, from iDnes: http://finance.idnes.cz/open-space-sok-z-otevreneho-prostoru-dwj-/podnik....

Smith-Jackson, T. L., & Klein, K. W. (2009). Open-plan offices: Task performance and mental workload. Journal of Environmental Psychology, 29, 279–289. doi: 10.1016/j.jenvp.2008.09.002

van Meel, J., & Vos, P. (2001). Funky offices: Reflections on office design in the „new economy“. Journal of Corporate Real Estate, 3(4), 322–334. doi: 10.1108/14630010110811661

Vischer, J. C. (2008). Towards an environmental psychology of workspace: How people are affected by environments for work. Architectural Science Review, 5, 97–108. doi: 10.3763/asre.2008.5114.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info