Mýtus: Perfekcionistu práce nesmírně baví, až pohlcuje a dosahuje v ní prokazatelných výsledků

11. 6. 2020

Mýtus:

Perfekcionistu práce nesmírně baví, až pohlcuje a dosahuje v ní prokazatelných výsledků.

„Coby šéf vnímám perfekcionistu jako někoho, koho práce nesmírně baví, až pohlcuje. Je talentovaný, má cit pro detail a prokazatelné výsledky”. Takto jednoznačně popisuje perfekcionismus Tomáš Zetek v magazínu Forbes. Ve svém článku nicméně zapomíná zmínit, že perfekcionismus se může projevovat různými způsoby a že ne každého perfekcionistu práce bezmezně pohlcuje.

https://www.forbes.cz/jste-vykonny-ale-nesnesitelny-proc-je-spatne-ze-jste-perfekcionista/

Vědecké studie perfekcionismus popisují jako multidimenzionální dispozici osobnosti, která se do určité míry vyskytuje u každého člověka (Stoeber & Damian, 2016).

Doposud nejvíce empiricky podložený model perfekcionismu se skládá ze dvou faktorů, které se běžně označují jako perfekcionistické snažení a perfekcionistické obavy (např. Ozbilir, Day & Catano, 2015; Stoeber & Damian, 2014). Perfekcionistické snažení souvisí s vysokými osobnostními standardy jako snahou o dosažení dokonalosti a vysokých cílů. Tento faktor je spojován s pozitivními výsledky, uvědomělostí, řešením zaměřeným na problém a pozitivními afekty. Perfekcionistické obavy se pojí se strachem udělat chybu, s obavou z negativního hodnocení od ostatních, prožívaným rozporem mezi očekáváním a výkonem a negativní reakcí na nedokonalost. Perfekcionistické obavy naopak souvisejí s neuroticismem, vyhýbavým chováním a negativními afekty (Stoeber & Otto, 2006). 

Skutečnost, že někoho práce baví až pohlcuje, je součástí pracovní angažovanosti, tedy stavu pozitivní pracovní motivace charakteristického energií, oddaností a pohroužením do práce (Schaufeli & Bakker, 2004). Podle zjištění Stoeber a Damian (2016) se vysoká pracovní angažovanost vyskytuje u lidí, u kterých převládá perfekcionistické snažení. Perfekcionistické obavy naopak silně souvisí s negativními pracovními postoji, jako je nespokojenost s prací, psychologické odloučení od práce a snížený závazek k práci (Ocampo et al., 2020). Na základě těchto zjištění lze potvrdit, že motivovaní a pohroužení do práce jsou spíše jedinci s vyšší mírou perfekcionistického snažení, nikoliv však perfekcionistických obav.

Perfekcionismus bývá v pracovním prostředí spojován s předpoklady výkonnosti, zatímco meta-analýza Harari (2018) poukazuje na slabý a statisticky nevýznamný vztah mezi pracovním výkonem a perfekcionismem.

I když představa perfekcionisty jako výkonného pracovníka často přetrvává, výzkumy tuto skutečnost nepotvrzují. Není vhodné používat pojem “perfekcionismus” jako jednoznačnou nálepku, neboť se může projevovat různými způsoby  a nelze tvrdit, že každého zaměstnance s perfekcionistickými rysy práce nesmírně baví.

Použitá literatura

Harari, D., Swider, B. W., Steed, L. B., & Breidenthal, A. P. (2018). Is Perfect Good? A Meta-Analysis of Perfectionism in the Workplace. Journal of Applied Psychology, 103(10), 1121–1144. doi: 10.1037/apl0000324.

Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: A multi-sample study. Journal of Organizational Behavior, 25, 293–315. doi: 10 .1002/job.248.

Stoeber, J., & Damian, L. E. (2016). Perfectionism in employees: Work engagement, workaholism, and burnout. In Perfectionism, health, and well-being. 265-283, Springer, Cham.

Stoeber, J., & Damian, L. E. (2014). The Clinical Perfectionism Questionnaire: Further evidence for two factors capturing perfectionistic strivings and concerns. Personality and Individual Differences, 61, 38-42.

Stoeber, J., & Otto, K. (2006). Positive conceptions of perfectionism: Approaches, evidence, challenges. Personality and Social Psychology Review, 10, 295–319.

Ocampo, A. C. G., Wang, L., Kiazad, K., Restubog, S. L. D., & Ashkanasy, N. M. (2020). The relentless pursuit of perfectionism: A review of perfectionism in the workplace and an agenda for future research. Journal of Organizational Behavior, 41(2), 144-168. doi: 10.1002/job.2400

Ozbilir, T.,  Day, A., & Catano. V. M. (2015). Perfectionism at Work: An Investigation of Adaptive and Maladaptive Perfectionism in the Workplace among Canadian and Turkish Employees. Applied Psychology: An International Review, 64(1), 252–280. doi: 10.1111/apps.12032.

Zetek, T. (2019). Jste výkonný, ale nesnesitelný. Proč není dobře, že jste perfekcionista. Forbes.cz [online]. [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: https://www.forbes.cz/jste-vykonny-ale-nesnesitelny-proc-je-spatne-ze-jste-perfekcionista/.

Autoři:

Kristýna Hrbková, Adéla Novotná, Katarína Podobová


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info