Průvodce státními závěrečnými zkouškami​

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) probíhají zhruba v polovině ledna a června (viz kalendář) a skládají se z obhajoby bakalářské/magisterské práce a ze zkoušky ze státnicových předmětů. První den je standardně věnován obhajobám, další den (dny) zkouškám.

Podrobné harmonogramy SZZ včetně časového rozpisu bývají zveřejněny cca 14 dní před termínem SZZ na webu katedry a o jejich vyvěšení vás budeme informovat asistentka e-mailem. Dozvíte se z nich rovněž i čas obhajoby a zkoušky včetně místnosti, ve které se oboje koná.

Obhajoby

 1. Bakalářská obhajoba trvá 40 minut, magisterská pak 60 minut. Diskuse práce se kromě vypořádání otázek oponenta týká též širšího metodologického kontextu obhajovaného textu.
 2. Na vlastní prezentaci vaší práce budete mít zhruba 10 minut (v případě bakalářské práce), resp. 15 minut v případě práce magisterské). Neformální doporučení pro to, co by měla prezentace obsahovat, najdete zde.
 3. Následně jsou předneseny posudky vedoucího a oponenta, vy dostanete prostor se k nim vyjádřit a odpovědět na otázky jak z posudků, tak i otázky členů komise v následné diskusi.
 4. Komise se radí o výsledku obhajoby neveřejně, student je ihned o výsledku informován.
 5. S sebou by měl mít student prezentaci a může mít i přípravu odpovědí na otázky z posudků.

Státní zkoušky

 1. Magisterské státní zkoušky trvají nejvýše 60 minut (všechny tři části dohromady). Bakalářské zkoušky trvají v závislosti na počtu předmětů 15 až 40 minut. 
 2. V magisterském studiu jsou zkoušeny tři předměty, v bakalářském studiu jeden až čtyři podle studijního plánu. Studia na dostudování (PSY71, PSY72, PSY73) jsou ukončena zkouškami ze čtyř předmětů, nové jednooborové (PSY01) a hlavní (PSY02) studijní plány ze tří předmětů (Obecná, Sociální a Vývojová psychologie) a vedlejší studijní plán (PSY03) z jednoho předmětu (Teoretické základy psychologie). 
 3. Seznam otázek pro jednotlivé předměty najdete v sekci "Dokumenty".
 4. Před začátkem zkoušky uvedeném v harmonogramu má student (BC i MGR) 20 minut na přípravu (kdo je např. zkoušen v 10:00, jde do Přípravny v 9:40).
 5. Příprava probíhá v místnosti 2.63, kde si rovněž vylosujete i otázky z každého předmětu (je proto dobré dorazit s mírným předstihem).
 6. Během přípravy mají studenti k dispozici volné papíry a seznamy otázek; s sebou nemohou mít žádné materiály (s výjimkou MGR předmětů, u kterých je to v seznamu otázek jasně specifikováno).

Absence, omluvy

 1. Nedostaví-li se student bez omluvy k SZZ, automaticky obdrží hodnocení „-“ (ekvivalent F – nevyhovující). Případnou omluvenku je nutno předložit do pěti pracovních dnů na katedru nebo studijní oddělení. Závažnost omluvy posuzuje a uznává proděkan pro studium, ovšem ani předložené potvrzení (nejčastěji od lékaře) automaticky nemusí znamenat omluvení ze státnic.
 2. Neuspějete-li u obhajoby, nemá to vliv na vaši účast u závěrečných státních zkoušek.

Další organizační informace

 1. Během obhajob i zkoušek je ve zkouškových místnostech k dispozici voda, kterou vám členové komisí rádi nabídnou.
 2. V místnosti 2.53 bude v dny státnic zřízena šatna (kde si studenti mohou odložit věci). V den zkoušení zde také budou k rozebrání bakalářské/magisterské práce (studenti si mohou odnést oba výtisky).
 3. Místnost 2.53 mohou studenti využít i jako základnu „podpůrné skupiny“ (tzn. je možné v místnosti nabízet drobné občerstvení, bude k dispozici rychlovarná konvice pro uvaření teplých nápojů, budete mít k dispozici i posezení).
 4. Pokud o využití místnosti v tomto duchu budete mít zájem, obraťte se prosím na asistentku katedry, která se s vámi na všem domluví (kontaktujte ji prosím nejpozději týden před konáním státnic).
 5. V případě nejasností či problémů se prosím obracejte včas na asistentku katedry.
 6. Obhajoba i státní zkouška je veřejná! Neváhejte a pozvěte si podporu z řad vašich kamarádů-studentů i kohokoli jiného.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info