Výběrové řízení: studijní pobyty Erasmus+ (2019-2020), II. kolo

23. 4. 2019 Michal Čevelíček

Vyhlašujeme otevření DRUHÉHO KOLA výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ pro ak. rok 2019-2020. Všeobecné informace a kvalifikační podmínky najdete na webu Centra zahraniční spolupráce.

Podmínky přihlášení
Studenti musí mít v době pobytu na zahraniční univerzitě ukončený první ročník bakalářského studia a být jazykově dostatečně vybavení, aby zvládli studium v daném vyučovacím jazyce. Katedra psychologie zajišťuje výběrové řízení a administraci akademických náležitostí výjezdu. Ohledně neakademických administrativních náležitostí pobytu úspěšní kandidáti komunikují s příslušným koordinátorem z Centra zahraniční spolupráce (viz pravý sloupec zde).

Postup přihlášení
Kandidáti vkládají přihlášky do systému ISOIS, a to nejpozději do středy 8. 5. 2019 (23:59). Více informací o výběrovém řízení, výběru kandidátů a přílohách přihlášky najdete zde.

Prohlédněte si tabulku s přehledem míst, která zbyla na katedře psychologie do druhého kola výběrového řízení a seznam univerzit platný pro ak. rok 2019-2020. Další podrobnosti jednotlivých univerzit si můžete zobrazit při výběru univerzity v ISOIS a nebo můžete procházet přehled smluv.

Změna přihlašování ve druhém kole výběrového řízení 2019
Druhé kolo výběrového řízení v roce 2019 bylo vyhlášeno na úrovni celé fakulty, což znamená, že studenti se mohou v ISOIS přihlašovat také na smlouvy s univerzitami, které mají uzavřeny ostatní katedry FSS. Studenti domácí katedry mají stále přednost při výběru na smlouvy uzavřené svou domácí katedrou.

Pakliže se studenti přihlašují na smlouvu jiné katedry, musí si ověřit, že se na zahraniční univerzitě vyučují kurzy, které odpovídají studovanému oboru. Současně musí svoji volbu odůvodnit v motivačním dopisu.

Pro celofakultní VŘ je vyžadován motivační dopis v jazyce studia. Pokud jím není angličtina, přiložte prosím i českou verzi.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info