Mýtus: Extroverti jsou lepší lídři než introverti

30. 4. 2014 Petra Dvořáková, Jana Mafková, Ladislav Záliš

V médiích se můžeme dočíst, že spíše extroverti než introverti by měli být lídry, protože jsou efektivnější při vedení lidí. Jednou z takových ukázek je článek výstižně nazvaný Šéf by měl být spíše extrovert (Švidrnochová, 2007), který se před časem objevil v Hospodářských novinách. Tento článek stojí na názorech šéfů několika společností a opírá se i o výpovědi dvou psychologů. Podobnou informaci je možné najít i v populárních knihách, například v publikaci Grafologie pro personalisty a manažery (Fischerová-Katzerová & Češková-Lukášková, 2007), kde se v pasáži o klasické typologii píše, že pro pozici manažera je vhodný extrovertně laděný člověk. Není překvapivé, že i výzkumy zkoumající představy lidí o lídrech ukazují, že většina lidí považuje extroverzi za jednu ze stěžejních charakteristik vůdcovství, a to nezávisle na vedeném týmu či situaci (Hogan, Curphy, & Hogan, 1994).

Kdo jsou extroverti a jsou opravdu lepšími lídry? Extroverti jsou nejčastěji charakterizováni jako asertivní, výřeční, energetičtí, dominantní a společenští lidé (Hřebíčková, 2011). Ačkoli by se mohlo na první pohled z výše uvedených charakteristik zdát, že podobní lidé jsou lépe vybaveni pro to, být dobrými lídry, výzkumy ukazují, že celá problematika není ve skutečnosti takto jednoznačná.

Extrovertní lidé jsou opravdu vnímáni svými podřízenými i nadřízenými jako lepší lídři než introverti (Judge, Bono, Ilies, & Gerhardt, 2002). Co se ovšem týče výkonu vedeného týmu, výzkumy ukazují, že míra extroverze lídra nemá obecně pozitivní vliv na výkon týmu (Derue, Nahrgang, Wellman, & Humphrey, 2011). Řečeno jinými slovy, extrovertní lidé jsou vnímáni jako lepší lídři, ale nemají vždy lepší objektivní výsledky.

To, že jsou extroverti vnímáni podřízenými jako lepší lídři než introverti může být způsobeno rozšířeností mýtu. Pokud si lidé myslí, že dobrý lídr by měl být extrovert, pak můžou více extrovertní lídry hodnotit jako lepší lídry jen na základě toho, že lépe naplňují jejich představu o dobrém lídrovi.

To, jak je skutečný výkon vedeného týmu ovlivněn dominancí, výřečností a asertivitou, tedy rysy extrovertních lídrů, ve skutečnosti záleží na chování lídra, charakteristikách samotného týmu a kontextu situace. Lídři s těmito rysy na sebe mohou přitahovat příliš mnoho pozornosti, nepřiznávat zásluhy ostatním v týmu a mohou mít problém s nasloucháním svému týmu  (Hogan & Hogan, 2001). Ukázalo se, že výkonnost týmů složených z lidí, kteří jsou samostatní a proaktivní, může pod vedením extrovertního lídra do určité míry trpět, zatímco výkonnost týmů složených převážně z pasivních členů je naopak extroverzí lídra ovlivněna pozitivně (Grant, Gino, & Hofmann, 2011).

Tvrzení, že extroverti jsou lepšími lídry než introverti, je tedy nepřesné a příliš zjednodušující a mimo jiné může vést k nespravedlivému výběru na manažerské pozice nebo k nespravedlivému hodnocení spíše introvertních manažerů.

Zdroje

Derue, D. S., Nahrgang, J. D., Wellman, N., & Humphrey, S. E. (2011). Trait and Behavioral Theories of Leadership: an Integration and Meta-Analytic Test of Their Relative Validity. Personnel Psychology, 64(1), 7–52. doi:10.1111/j.1744-6570.2010.01201.x

Fischerová-Katzerová, V. , Češková-Lukášková, D. (2007). Grafologie pro personalisty a manažery. Praha: Grada.

Grant, A. M., Gino, F., & Hofmann, D. A. (2011). Reversing the Extraverted Leadership Advantage: The Role of Employee Proactivity. Academy of Management Journal, 54(3), 528–550. doi:10.5465/AMJ.2011.61968043

Hogan, R., Curphy, G. J., & Hogan, J. (1994). What we know about leadership: Effectiveness and personality. American Psychologist, 49(6), 493–504. doi:10.1037/0003-066X.49.6.493

Hogan, R., & Hogan, J. (2001). Assessing Leadership: A View from the Dark Side. International Journal of Selection and Assessment, 9(1&2), 40–51. doi:10.1111/1468-2389.00162

Judge, T. a., Bono, J. E., Ilies, R., & Gerhardt, M. W. (2002). Personality and leadership: A qualitative and quantitative review. Journal of Applied Psychology, 87(4), 765–780. doi:10.1037//0021-9010.87.4.765

Švidrnochová, K. (2007, April 23). Šéf by měl být spíš extrovert [Online article]. Retrieved March 7, 2014, from Hospodářské noviny: http://hn.ihned.cz/c1-20967630-sef-by-mel-byt-spis-extrovert


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info