Mýtus: Multitasking je možný a ženy jsou v něm lepší než muži

18. 5. 2017 Barbora Houbová, Hana Strnadová a Adéla Woznicová

Schopnost multitaskingu, tj. provádět více činností současně, bývá stereotypně připisována ženám. Například článek s názvem „Multitasking: výhoda žen, nebo jejich prokletí?“ na serveru Novinky.cz tvrdí, že jde o „vědecky potvrzený fakt“, že na rozdíl od mužů se ženy „opravdu díky specifickému využití mozkových hemisfér dokáží zabývat v jeden moment více myšlenkami nebo činnostmi“ (Novinky.cz, 2007). Tento mýtus bývá uváděn v kontextu péče o domácnost, ale může se přenést také do kontextu zaměstnání.

Mylné už je samotné tvrzení, že se někdo může zabývat v jeden moment více myšlenkami nebo činnostmi. Ve skutečnosti si lidé pouze myslí, že provádí jednotlivé aktivity současně, ale reálně se jedná o schopnost rychlého přepínání pozornosti k různým úkolům (Rosen, 2008). Lidský mozek nemá dostatek kapacity k tomu, aby plnil v jednu chvíli více úkolů (Dux et al., 2009). Představa, že žena „v jeden moment třeba vaří večeři, žehlí, přemýšlí o zítřejším nákupu a přitom ještě stačí sledovat svůj oblíbený seriál” (Novinky.cz, 2007) je nereálná. Multitasking je typický u činností, které jsou zautomatizovány (Ramsey, Jansma, Jager, Van Raalten, & Kahn, 2004), a které tedy nevyžadují soustředěnou pozornost. Ať už je člověk jakéhokoli pohlaví, záleží při multitaskingu především na míře automatizace příslušných činností, tedy zejména na zkušenostech člověka s danými činnostmi.

Skutečně ověřeným faktem je pouze to, že lidé napříč zeměmi často věří, že ženy jsou v multitaskingu lepší (Szameitat, Hamaida, Tulley, Saylik, & Otermans, 2015). Jedná se však pouze o stereotyp, který je založený na společenském vnímání toho, že ženy musí zvládat více věcí najednou kvůli péči o domácnost a zvládání rodiny i práce zároveň. Bylo sice zjištěno, že se ženy doma věnují několika činnostem souběžně častěji než jejich manželé (Sullivan & Gershuny, 2013), to ale může souviset s tím, že mají v domácnosti více povinností a mají jednotlivé domácí práce více zautomatizované. Neznamená, že by muži nebyli při stejném rozdělení práce a stejných zkušenostech schopni téhož. Celkově jsou rozdíly mezi muži a ženami ve schopnosti multitaskingu velmi malé a nekonzistentní (Szameitat et al., 2015), řada studií zmíněný stereotyp nepodporuje vůbec (např. Buser & Peter, 2012; Paridon, & Kaufmann, 2010).

Mýtus lepší schopnosti multitaskingu u žen je ve zmiňovaném článku (Novinky.cz, 2007) vysvětlován specifickým využitím mozkových hemisfér. Rozdíly ve využívání mozkových hemisfér či odlišnosti mezi mozkem žen a mužů jsou zvláště v popularizační literatuře často zveličovány, nesprávně interpretovány či přímo konstruovány, a to i ve vztahu k multitaskingu (Eliot, 2011). Nelze proto důkazy pro lepší schopnost multitaskingu stavět právě pouze na odlišnostech ve fungování ženského a mužského mozku.

 Zdroje

Buser, T., & Peter, N. (2012). Multitasking. Experimental Economics, 15, 641-655. doi: 10.1007/s10683-012-9318-8

Dux, P., Tombu, M., Harrison, S., Rogers, B., Tong, F., & Marois, R. (2009). Training improves multitasking performance by increasing the speed of information processing in human prefrontal cortex. Neuron, 63, 127-138. doi: 10.1016/j.neuron.2009.06.005

Eliot, L. (2011). The trouble with sex differences. Neuron, 72, 895-898. doi: 1016/j.neuron.2011.12.001

Novinky.cz (2007, September 24). Multitasking: výhoda žen, nebo jejich prokletí? [Online article]. Retrieved March 16, 2017 from: https://www.novinky.cz/kariera/123284-multitasking-vyhoda-zen-nebo-jejic...

Paridon, H. M., & Kaufmann, M. (2010). Multitasking in work-related situations and its relevance for occupational health and safety: Effects on performance, subjective strain and physiological parameters. Europe's Journal of Psychology, 6, 110-124. doi: 10.5964/ejop.v6i4.226

Ramsey, N. F., Jansma, J. M., Jager, G., Van Raalten, T., & Kahn, R. S. (2004). Neurophysiological factors in human information processing capacity. Brain, 127, 517-525. doi: 0.1093/brain/awh060

Rosen, C. (2008). The myth of multitasking. The New Atlantis, 20, 105-110. Retrieved from: http://www.jstor.org/stable/43152412

Sullivan, O., & Gershuny, J. (2013). Domestic outsourcing and multitasking: How much do they really contribute?. Social Science Research, 42, 1311-1324. doi: 10.1016/j.ssresearch.2013.05.004

Szameitat, A. J., Hamaida, Y., Tulley, R. S., Saylik, R., & Otermans, P. J. (2015). “Women are better than men”–public beliefs on gender differences and other aspects in multitasking. Plos ONE, 10(10), 1-26. doi: 10.1371/journal.pone.0140371


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info