Mýtus: Projektivní "Test ruky" je vhodnou metodou pro výběr zaměstnanců

12. 3. 2015 Adéla Tofflová, Vojtěch Viktorin, Jiří Ammer

Zuzana Broskvová v knize Ladislava Koubka Psychologie řízení lidských zdrojů (2013, s. 43) píše, že Test ruky má své místo v oblasti pracovní psychologie jako nástroj pro diagnostiku osobnosti při výběru uchazečů, především na pozice manažerské nebo ty, kde pracovníci přicházejí do kontaktu s lidmi. Test doporučuje používat také Kyrianová (2003) jako diagnostický nástroj při Assessment centrech, což je také uváděno v prostředí českých univerzit v rámci psychologie práce (Šucha, n. d.). Tento test je zároveň jednou z nejpoužívanějších metod v České republice (Urbánek, 2010).

Test ruky je projektivní metoda obsahující 9 karet s obrázky ruky v různých pozicích, desátá karta je prázdná. Klient po prohlédnutí karty odpovídá, co by daná ruka mohla dělat a u desáté si ruku v nějaké pozici představuje (Svoboda, 1999). Test má sloužit ke zkoumání tendencí k určitému chování, agresivity, pohotovosti jednat či sebedůvěry (Wagner, 1983).

Tento projektivní test ale experti v Delphi pollu zařadili mezi 10 nejvíce zdiskreditovaných metod používaných k diagnostice osobnosti (Norcross, Koocher, a Garofalo, 2006). Už v roce 1964 Shaw a Linden test napadli s kritikou, že schopnost testu předpovídat jednání, kterou autor testu Wagner v původních studiích zmiňuje, není nijak výzkumně ověřena a je pouhým předpokladem. Podle nich test nic nepredikuje, pouze určuje klientův aktuální stav. V Koubkově knize (2013, s. 42) se též uvádí, že u projektivních metod „zkoumaná osoba má jen malou možnost záměrného zkreslení výsledků, protože neví, co daný test sleduje a jak by měla odpovídat.“ Píše sice také, že „pokud osoba na výběrovém pohovoru není ochotna se projevit, je v obraně nebo se stylizuje (…) může mít metoda sníženou výpovědní hodnotu.“ Ve výzkumu z roku 1969 ale Singer a Dawson prokázali, že vysokoškolští studenti (N = 40) byli schopni u Testu ruky snadno simulovat „nejlepší“ a „nejhorší“ stránku své osobnosti. V takovém případě test nemá sníženou, nýbrž téměř nulovou výpovědní hodnotu. Všeobecně je použití projektivních technik v personální práci kontroverzní neboť podle některých autorů (Lilienfeld, Wood a Garb, 2000 nebo Suris et al., 2004) neposkytuje oproti ostatním datům získaným psychologickým testováním žádné přidané informace.

Test ruky podle nás není vhodný k používání při výběru zaměstnanců, protože u závěrů utvořených na základě jeho výsledků není vyloučeno, že pouze popisují současný stav, a zároveň jsou snadno ovlivnitelné zkoumanou osobou či jejím momentálním rozpoložením. Dále oproti jiným testům neposkytuje informace navíc a neexistuje dostatek výzkumů, které by ověřily vlastnosti, jež by měl splňovat každý diagnostický nástroj (reliabilitu, validitu apod.).

Zdroje:

Koubek, L. (2013). Psychologie v Řízení lidských zdrojů. Brno: Masarykova univerzita.

Interest, 1 (2), 27-66.

Norcross, J. C., Koocher, G. P. a Garofalo, A. (2006). Discredited psychological treatments and tests: A Delphi poll. Professional Psychology: Research and Practice, 37 (5), 515 - 522.

Shaw, D., & Linden, J. (1964). A critique of the Hand test. Educational and Psychological Measurement, 24 (2), 283-284.

Singer, M. a Dawson, J. (1969). Experimental falsification of the Hand test. Journal of Clinical Psychology, 25 (2), 204-205.

Suris, A., Lind, L., Emmett, G., Borman, P., Kashner, M. a Barratt, E. (2004). Measures of aggressive behavior: Overview of clinical and research instruments. Aggression and Violent Behavior, 9 (2), 165-227.

Svoboda, M. (1999). Psychologická Diagnostika Dospělých. Praha: Portál.

Šucha, M. (n. d.). Psychologie a výběr pracovníků. Olomouc: Katedra psychologie FF UP. On-line text. Staženo 17. 3. 2015 z http://www.vtpup.cz/cs/download/po-studiu---podnikatel/vyber-pracovniku-ac-dc.pdf.

Urbánek, T. (2012). Nejpoužívanější psychodiagnostické metody v České republice. Testfórum, 1 (1), 6 - 9. Staženo 16. 3. 2015 z http://www.testforum.cz/domains/testforum.cz/index.php/testforum/article/view/3/3.

Wagner, E. (1983) The Hand Test, Manual. Los Angeles: Western Psychological Services.

Kyrianová, H. (2003). Assessment centrum v současné personální praxi. Praha: Testcentrum.

Lilienfeld, S., Wood, J. a Garb, H. (2000). The Scientific Status of Projective Techniques. Psychological Science in the Public


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info