Mýtus: Tým funguje pouze tehdy, pokud je v něm zastoupeno všech 9 rolí popsaných Belbinem

9. 6. 2020

Mýtus:

Tým funguje pouze tehdy, pokud je v něm zastoupeno všech 9 rolí popsaných Belbinem.


Týmy jsou nedílnou součástí většiny organizací, což se odráží ve vysoké poptávce manažerů po návodech, jak sestavit a vést efektivní tým (Batenburg et al., 2013). Pozornost je dlouhodobě věnována týmovým rolím. Nejznámější teorii v této oblasti popsal Belbin, který identifikoval 9 rolí potřebných pro vysoký výkon týmu – vyhledávače zdrojů, týmového pracovníka, koordinátora, inovátora, vyhodnocovače, specialistu, usměrňovače, realizátora a dotahovače (Aritzeta et al., 2007; Belbin, 1993). Z Belbinovy teorie týmových rolí vychází také Jančíková (2016), která doporučuje: „Jestliže chcete, aby váš tým fungoval skvěle, zamyslete se nad tím, jestli opravdu máte obsazeny všechny tyto role.“

Nicméně v řadě studií nebyl zjištěn žádný vztah mezi výkonem týmu a počtem obsazených rolí podle Belbinovy teorie (Batenburg et al., 2013; Jackson, 2002; Smith et al., 2012). Ve výzkumu Meslece a Curşeua (2015) si na horší kvalitu týmové spolupráce dokonce stěžovaly právě týmy, ve kterých figurovaly všechny role.

Je však možné, že některé Belbinovy role mohou být zásadní pro určité týmy či fáze spolupráce. Eubanks a kolegové (2016) dospěli k závěru, že týmy spolupracující on-line podávají lepší výkon, pokud je v nich více „realizátorů“ – členů, kteří realizují nápady ostatních. Autoři to vysvětlují tím, že v on-line prostředí je těžší určit, kdo má nápady provést.  Meslec a Curşeu (2015) zjistili, že týmy, ve kterých byly obsazeny všechny role dle Belbina, podávaly lepší výkon na začátku spolupráce. Ke konci spolupráce ale pozitivní efekt vymizel.

Zkoumání týmových rolí ovšem dále ztěžuje nedostatek kvalitních metod. Jediný používaný dotazník The Belbin Self-Perception Inventory neměří všechny Belbinovy role a jeho výsledky nejsou spolehlivé (Furnham & Steele, 1993; van Dierendonck & Groen, 2011). I kdyby byly pro konkrétní týmy některé role klíčové, není dostupná metoda pro spolehlivé určení role člověka v týmu.

Fungování týmu ovlivňují i další faktory. Efektivitu týmu může podpořit, když leader sděluje svá očekávání, pečuje o vztahy se členy týmu a umožňuje jim podílet se na rozhodování (Dunst et al., 2018). Vliv má i kvalita komunikace – efektivitu spolupráce zvyšuje, když si členové předávají podstatné informace (Marlow et al., 2018).

Přítomnost všech Belbinových rolí v týmu tedy není podmínkou ani zárukou skvělého výkonu týmu, ale v některých případech může být užitečná. Pro lepší pochopení vlivu týmových rolí bychom také potřebovali kvalitnější nástroje jejich měření. Při uvažování o fungování týmů je navíc důležité zohlednit nejen týmové role, ale i další faktory.


Použitá literatura

Aritzeta, A., Swailes, S., & Senior, B. (2007). Belbin’s team role model: Development, validity and applications for team building. Journal of Management Studies, 44(1), 96–118.  https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2007.00666.x

Batenburg, R., van Walbeek, W., & in der Maur, W. (2013). Belbin role diversity and team performance: Is there a relationship? Journal of Management Development, 32(8), 901–913. https://doi.org/10.1108/JMD-08-2011-0098

Belbin, R. M. (1993). Team Roles at Work. Butterworth-Heinemann.

Dunst, C. J., Bruder, M. B., Hamby, D. W., Howse, R., & Wilkie, H. (2018). Meta-analysis of the relationships between different leadership practices and organizational, teaming, leader, and employee outcomes. Journal of International Education and Leadership, 8(2), 1–45. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1192239.pdf

Eubanks, D. L., Palanski, M., Olabisi, J., Joinson, A., & Dove, J. (2016). Team dynamics in virtual, partially distributed teams: Optimal role fulfillment. Computers in Human Behavior, 61, 556–568. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.03.035

Furnham, A., & Steele, H. (1993). A psychometric assessment of the Belbin Team-Role Self-Perception Inventory. Journal of Occupational & Organizational Psychology, 66(3), 245–257. https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.1993.tb00535.x

Jackson, C. J. (2002). Predicting team performance from a learning process model. Journal of Managerial Psychology, 17(1), 6–13. https://doi.org/10.1108/02683940210415898

Jančíková, K. (2016, August 6). Kdo by ve vašem týmu rozhodně neměl chybět? Psychologie pro každého. https://psychologieprokazdeho.cz/kdo-by-v-tymu-nemel-chybet/

Marlow, S. L., Lacerenza, C. N., Paoletti, J., Burke, C. S., & Salas, E. (2018). Does team communication represent a one-size-fits-all approach?: A meta-analysis of team communication and performance. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 144, 145–170. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2017.08.001

Meslec, N., & Curşeu, P. L. (2015). Are balanced groups better? Belbin roles in collaborative learning groups. Learning and Individual Differences, 39, 81–88. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2017.08.001

Smith, M., Polglase, G., & Parry, C. (2012). Construction of student groups using Belbin: Supporting group work in environmental management. Journal of Geography in Higher Education, 36(4), 585–601. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2017.08.001

van Dierendonck, D., & Groen, R. (2011). Belbin revisited: A multitrait–multimethod investigation of a team role instrument. European Journal of Work and Organizational Psychology, 20(3), 345–366.  https://doi.org/10.1080/13594321003590580


Autoři:

Jana Fikrlová, Tereza Kašková, Štěpánka Loulová

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info