Jak na IS

Informační systém

Informační systém (zkráceně IS) Masarykovy Univerzity najedete na stránkách https://is.muni.cz/auth. Pro vstup budete potřebovat vaše UČO a heslo, které obdržíte buď při prezenčním zápisu nebo si ho vyzvednete na studijním oddělení. Až se dostanete přes přihlašovací stránku, možná vás zahltí množství odkazů. V samotném ISu najdete detailní návod v sekci nápověda, jak s ISem pracovat, ale tato část se bude věnovat tomu, co vše byste jako začínající studenti neměli přehlédnout.

Aplikace Student

Nejdůležitější sekce, která se v průběhu studia stane vaším denním chlebem, je aplikace Student. Najdete ji pod ikonkou studenta lehce napravo od středu úvodní stránky ISu (na kterou se můžete kdykoliv vrátit přes logo MUNI v levém horním rohu) nebo pomocí vyhledávače. V tento moment pravděpodobně nemáte ještě zapsané žádné předměty, a tak vaše aplikace student bude vypadat takto:

Bez popisku

Najdete v ní jednak své zapsané předměty a všechny odkazy týkající se jednotlivých předmětů, které budete potřebovat v průběhu semestru, ale i lištu s rozcestníkem dalších odkazů na aplikace ISu roztříděné do kategorií podle fáze studia, ve které se zrovna nacházíte.

Plánovač studia

Na úvod velmi doporučuji věnovat pozornost aplikaci Plánovač studia, kterou najdete přes horní lištu v kategorii Během studia v části nadepsané Kontrola průchodu studiem. V této aplikaci si můžete snadno rozvrhnout předměty do jednotlivých semestrů přímo z kontrolní šablony a nechat si aplikací zkontrolovat počet kreditů naplánovaných i získaných.

Bez popisku

První semestr si můžete naplánovat přes kulaté tlačítko Přidat předmět v pravém horním rohu aplikace. V záložce Katalog předmětů zvolte plánované období (např. podzim 2022) a přes Rozšířené možnosti otevřete Šablony a nastavte si šablony pro vaše studium pomocí tlačítka Moje šablony.

Pokud nevíte, které předměty si vybrat, doporučené pořadí zápisu předmětů najdete ve stejném okně v záložce Kontrolní šablony studia v šabloně Imatrikulační ročník 2022/2023. Více o tom, jak si naplánovat studium najdete na stránce Studium.

Po vybrání předmětů z katalogu je můžete přesunout do zásobníku tlačítkem Do aplikace, které se vám zobrazí v hodní časti okna. Je dobré si před vybráním předmětu otevřít jeho sylabus, na který se dostanete odkazem v kódu předmětu (levá část, před jeho názvem) – některé předměty mají totiž předpoklady pro zápis a pokud je nesplňujete, nebude vám umožněno si předmět zapsat.

Zvolené předměty ze zásobníku do vašich semestrů dostanete jednoduchým přetažením kartičky s předmětem. Na konci může váš semestr vypadat například takto:

Bez popisku

Registrace předmětů

Před začátkem každého semestru je potřeba si vybrané předměty nejdříve zaregistrovat. Registrace je nezávazné projevení zájmu o předmět ještě před samotným zápisem. Podle registrace se určuje pořadí zápisu, takže je dobré registrovat se na předměty s omezenou kapacitou co nejdříve po zahájení registrace.

Registrace probíhá v několika vlnách podle počtu zbývajících kreditů (čím méně kreditů vám zbývá, tím dříve přijdete na řadu). Přesné pořadí a počty kreditů najdete v nápovědě pro registraci.

Zaregistrovat si předmět je možné dvěma hlavními způsoby:

Skrz registrační šablonu – kterou najdete pod Student → Začátek semestru → Registrace a zápis předmětů → FSS: šablona → Kontrolní a registrační šablony → Programy → Psychologie → Bakalářské studium → Psychologie – [Váš] plán → Imatrikulační ročník 20xx

Pomocí kódu předmětu – Také v aplikaci Registrace/zápis předmětů buď individuálně (Přidat předmět vložením kódu) nebo hromadně přes registrační dávku (Připravit registrační dávku). Registrační dávka umožňuje zaregistrovat několik předmětů naráz a je vhodná, pokud se snažíte co nejrychleji registrovat na předměty s omezenou kapacitou.

Pokud jste použili Plánovač studia, můžete si pro registraci pomocí kódu snadno vykopírovat kódy předmětů z naplánovaného semestru.

Zaregistrované předměty se vám s počátkem období zápisu předmětů automaticky zapíšou. Více o období registrací a zápisů najdete v harmonogramu.

Moje předměty

Až budete mít předměty zapsané (ne pouze registrované), zobrazí se vám v již zmiňované aplikaci Student pod hlavičkou Moje předměty:

Bez popisku

Po rozkliknutí jednotlivých předmětů najdete několik odkazů. Mezi nejdůležitější z nich patří:

Interaktivní osnova – do které budou vyučující vkládat např. informace o průběhu předmětu, informace o lekcích, prezentace z přednášek, literaturu k probíranému tématu, odkazy apod.

Poznámkové bloky – zde najdete záznamy o účasti na seminářích a případně bodové nebo slovní hodnocení odevzdaných úkolů a prací.

Seminární skupiny – odkaz na přihlašování se do seminárních skupin užitečný hlavně na začátku semestru.

Studijní materiály – jsou sdílená složka předmětu, do které vám vyučující dá soubory, které nenajdete v interaktivní osnově. Pokud vám učitel řekne, že je něco ve studijních materiálech, myslí tím jednu ze složek, které pod tímto odkazem najdete.

Odevzdávárny – je odkaz do otevřené složky (nebo složek) ve studijních materiálech, kam budete nahrávat své úkoly a seminární práce. Informace k pracím do předmětů jsou většinou v interaktivní osnově.

Bez popisku

Rozvrh

Někdy před začátkem výuky proběhne zveřejnění rozvrhů (liší se v čase – více v harmonogramu). Občas to může být i po začátku zápisu předmětů, nicméně případné vzniklé kolize se dají snadno napravit – změny v zápisu je vždy možné dělat ještě dva týdny po začátku výuky.

IS má svojí vlastní aplikaci pro zobrazování rozvrhů (Úvodní stránka → Kalendář → Můj rozvrh) Pokud ale máte vlastní externí kalendář, dá se do něj váš rozvrh snadno nahrát. V aplikaci Můj rozvrh klikněte v pravém horním rohu na Možnosti zobrazení, v otevřeném okně zvolte Formát zobrazení: Kalendář a dejte zobrazit. Automaticky se vám stáhne soubor Rozvrh.ics, který je možný importovat do většiny populárních kalendářových aplikací (např. Google Calendar, Microsoft Outlook, Apple Calendar).

Email

Kromě aplikace Student najdete v ISu také vaší neméně důležitou emailovou schránku. Dostanete se do ní z úvodní stránky ISu. Do této schránky vám budou chodit emaily od vyučujících a univerzitního vedení, proto je dobré ji buď pravidelně kontrolovat, přeposílat si ji na váš osobní email nebo si nechat posílat upozornění o příchozí poště. Přeposílání nebo upozornění můžete zapnout přes odkaz Nastavení, který najdete v aplikaci Pošta. V upozornění chodí i obsah emailu, zatímco přeposílání emailů z vaší schránky po odeslání email smaže, takže pak nemůžete odpovídat na emaily přímo z univerzitní adresy. Poslední možnost práce s emaily mimo IS je nastavení IMAP v poštovním klientu. Výchozí univerzitní emailová adresa bude ve formátu [vaše_učo]@mail.muni.cz, ale můžete si nastavit přezdívku a odesílat i přijímat emaily pod touto přezdívkou. Toto nastavení najdete pod Úvodní stránka → Systém (úplně dole vlevo) → Změna přezdívky.

Softwarové licence

Během bakalářského studia budete psát mnoho textů, ať už seminárních prací nebo dílčích úkolů, budete pracovat s daty v tabulce nebo připravovat nějakou prezentaci. Standardem pro všechny tyto účely jsou aplikace v balíčku Microsoft Office, který je vám po dobu studia volně k dispozici po přihlášení pod univerzitním účtem. Více informací k balíčku a jak si ho nainstalovat najdete zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info