Jak se vyznat, kudy kam

Velký studentský rozcestník

...aneb prolezli jsme internety, abyste vy nemuseli

Během svého studia může člověk narazit na nepřeberné množství potíží, ať už jde o prošvihnutí termínu, nedostatek kreditů či ztrátu motivace. Naštěstí však máme k dispozici množství informačních zdrojů a poradenských pracovišť, které mohou studentům pomoci se ve své situaci vyznat a řešit ji. Cílem této sekce je zpřehlednění, kam se s různými tématy můžete obracet. Na závěr přidáváme výběr několika organizací, ve kterých se student psychologie může již během studia realizovat.

Tip: Některé nejasnosti se dají vyřešit na úrovni neformální pomoci mezi studenty. Možností je například položení dotazu ve výše zmíněných ročníkových skupinách  kontaktování svého Buddyho (jehož zprávu naleznete na začátku prvního ročníku v ISové Poště). Ti se pokusí vám vaše otázky zodpovědět, případně vás odkážou dále. Studenti psychologie mají rovněž vlastní kanál na Discordu.

Obecné studijní kontakty

Týká se váš dotaz obecných studijních témat, které přímo nesouvisí s psychologií? V tomto sloupci naleznete odkazy na zdroje a instituce, které vám v takových případech mohou pomoci.

Kontakty na Katedru psychologie

Týká-li se váš dotaz konkrétně studia psychologie, můžete se obrátit na některého z jejích zástupců. V tomto sloupci naleznete kontakty na relevantní osoby na Katedře, včetně popisu jejich pozic.

Studijní oddělení

Týká-li se váš dotaz obecných studijních povinností nespecifických pro psychologii (jako je například registrace předmětů, formální podmínky studia, žádosti o přerušení, rozložení kreditů a podobně), primárně se v takových případech obracejte na studijní oddělení FSS. O podávání žádostí na studijní oddělení se dočtete na tomto odkazu.

Info k začátku studia na MUNI

Velmi rozsáhlý přehled užitečných informací do začátku studia (od zápisů předmětů až po dopravu a ubytování) nabízí fakultní Průvodce začátkem studia. Nachází se zde plno tipů, videí a odkazů, které vám pomohou zorientovat nejen ve svém studiu, ale také v Brně samotném.

Výklad studijního řádu

Hlavní předností univerzitní studentské sekce je přehledný výklad různých situací vycházejících ze studijního řádu. Dočíst se zde můžete o statusu studenta, podmínkách postupu do dalšího semestru, přerušení studia či stipendijních programech. Pro podrobnější informace je dobré nahlédnout přímo do studijního a zkušebního řádu.

Kariérní centrum

Na Kariérní centrum MU se můžete obrátit v otázkách profesního směřování, ať už jde o téma motivace, uplatnění na pracovním trhu, konzultaci životopisu, simulaci profesního pohovoru či rozvojové workshopy a semináře. MU rovněž provozuje kariérní portál JobCheckIn, na kterém mohou studenti a absolventi najít relevantní pracovní pozici.

Poradenské centrum

Při studiu je stejně jako v dalších fázích života důležité myslet na vlastní duševní zdraví. Pokud cítíte, že vám studijní povinnosti přerůstají nad hlavu, nedaří se vám ve více oblastech života nebo si jen s někým potřebujete o tom všem promluvit, neváhejte se obrátit na Poradenské centrum MU, kde vám mohou bezplatně poskytnou až pět psychologických konzultací, nebo na jiné odborníky na duševní zdraví.

IT služby

Máte-li dotazy technického rázu, ať už jde o přístup k počítačovým studovnám, užívání licencí, tisk či internet, můžete se obrátit na IT podporu MU. Pokud se vám nepodaří odpověď dohledat, je k dispozici také telefonický ServiceDesk dennodenně mezi 7:00 a 19:00.

Knihovny MU

Knihovny tu dávno nejsou jen od půjčování knih. Knihovna FSS nabízí řadu možností, jak zvýšit svůj komfort během pobytu na fakultě (např. zapůjčením nabíječky, úložného prostoru či seminární místnosti), poskytnutí licencí pro práci a anglickými texty či konzultaci ohledně zdrojů a citací. Knihovna FF mimo to nabízí řadu užitečných workshopů zaměřených na studijní dovednosti.

Centrum zahraniční spolupráce

Na stránkách Centra zahraniční spolupráce se můžete dočíst o možnostech a podmínkách různých druhů zahraničních výjezdů. Velmi užitečná pro základní orientaci je sekce Zahraniční a studijní výjezdy na stránkách katedry.

Kancelář katedry

Kancelář katedry může pomoci především s administrativními úkony – přihlašování na státnice, agenda v ISu ohledně závěrečných prací, zprostředkování podpisu smluv na praxe nebo rezervace místností na mimořádné akce. Sekretářkou katedry je Anna Ward, úřední hodiny kanceláře najdete zde.

Konzultant pro studijní záležitosti

Konzultant pro studijní záležitosti představuje pomocnou ruku studentům při nejasnostech především ohledně průběhu a zakončení studia. Může například poradit s výkladem studijního řádu, zprostředkovat komunikaci s vedením či pomoci při řešení akutních překážek ve studiu. Tuto pozici zastává Miroslav Šipula.

Garant předmětu

Nejasnosti ohledně podmínek splnění kurzu, způsobu ukončení nebo obsahu učiva je dobré řešit s některým z vyučujících nebo právě s garantem daného kurzu. Ten zodpovídá za kvalitní průběh výuky, také například rozhoduje o výjimkách při zapisování předmětu.

Garant programu

Garant programu zodpovídá za podobu daného programu jako za celek. Obracet se na něj můžete například při nejasnostech ohledně šablony nebo pokud se vám například nedaří komunikovat s některým z garantů předmětů. Garantem bakalářského programu je Jan Širůček, garantem magisterského programu je Stanislav Ježek.

Vedoucí katedry

Vedoucí katedry nese hlavní zodpovědnost za kvalitu výuky psychologie na FSS. Obracet se na ni můžete jako na "koncový kontakt" ve chvíli, kdy vám nezvládl pomoci nikdo jiný, rozhoduje například o schvalování přestupů mezi studijními plány. U nás tuto pozici zastává Lenka Lacinová.

Studentský ombudsman

Studentský ombudsman je na katedře od toho, aby hájil zájmy studentů v případě neférového nebo nevhodného jednání ze strany univerzity. Na katedře psychologie tuto pozici zastává Stanislav Svačinka.

Metodologický a statistický tutoring

Potřebujete zkonzultovat seminární úkol nebo diplomovou práci? S nejasnostmi ohledně statistických postupů, správnou interpretací výsledků či s volbou vhodného výzkumného designu vám rádi pomohou naši statističtí tutoři.

Koordinátor pro zahraniční výjezdy

Koordinátor zajišťuje akademickou agendu zahraničních výjezdů, poskytuje konzultace ohledně pracovních a studijních plánů a posuzuje jejich obsah. U studijních pobytů Erasmus+ se také stará o organizaci výběrového řízení. Na Katedře tuto pozici zastává Michal Čevelíček. Základní informace k zahraničním výjezdům naleznete zde.

Tip: Jak najít příslušnou kancelář? Většina vyučujících na psychologii sídlí v kancelářích v druhém patře, ke kterým se dostanete přes psychologickou chodbičku. Kromě skvělého výhledu na Atrium zde můžete najít také zajímavé postery či nezaměnitelnou psychologickou nástěnku. V chodbičce se nachází mnoho kanceláří a je normální tam trochu bloudit. V orientaci ve všech budovách Masarykovy univerzity vám může pomoci tato webová aplikace.

Vybrané organizace pro studenty

Jakým způsobem je možné se v bakalářském stupni studia realizovat? Možností může být třeba členství ve studentských organizacích, které se podílejí na besedách, přednáškách a dalších projektech pro další studenty či příznivce psychologie z řad široké veřejnost – mezi ty patří například Psychobraní, PsyHub nebo Psychočas.

Bez popisku

Bez popisku

Bez popisku

Jiné organizace dobrovolníkům umožňují trávení volného času s lidmi s mentálními poruchami, například facilitací zájmových kroužků, skupinových aktivit či prostým doprovázením klienta. Jde například o Projekt Spolu nebo Práh Brno. Uplatnění v široké nabídce dobročinných projektů nabízí Mise naděje.

Bez popisku

Bez popisku

Bez popisku

Tím však nabídka studentských spolků zdaleka nekončí, je jich velké množství na úrovni jednotlivých fakultcelé univerzity – stačí si vybrat to, co člověka zrovna zajímá.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info