Výsledky Soutěže studentských psychologických prací - kronika 2007-2018

15. 4. 2018 Miroslav Šipula

V tomto článku jsou průběžně zaznamenávány výsledky školního kola soutěže psychologických prací.

 

 • 2018

  15. 3. 2018

  Výsledky soutěže dle oficiální poroty

  (ve složení: Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D., Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D., doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D., Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.)

   

  1. místo: Bc. Edita Chvojková

  Child Puppet Lonelinnes Scale: A New Tool for Loneliness Assessment in Young Children

  2. místo: Bc. Anna Marie Rosická

  Reverse-correlation mental representations of Romani faces: The role of implicit prejudice

  3. místo: Tým studentů Bc. studia  reprezentovaný Alexandrou Ocáskovou (Hana Hlobilová, Tereza Kašková, Simona Liptáková, Lukáš Michele, Alexandra Ocásková, Agáta Přikrylová)

  Vliv imaginace jídla na následnou konzumaci: čím více na to myslíte, tím méně se pak najíte

   

  Postup do dalšího kola

  Bc. Edita Chvojková a Bc. Anna Marie Rosická jsou dále pověřeny reprezentovat sebe i katedru v Mgr. sekci mezinárodního kola soutěže v polovině května v Bratislavě

   

  Cena studentské poroty

  (ve složení: Václav Kosour - organizátor, Jakub Brojáč, Bc. Renata Hlavová, Bc. Vojtěch Mýlek, Filip Novický)

  Bc. Edita Chvojková

  Child Puppet Lonelinnes Scale: A New Tool for Loneliness Assessment in Young Children

  a Bc. Anna Marie Rosická

  Reverse-correlation mental representations of Romani faces: The role of implicit prejudice

   
  Doprovodná anketa "O nejlepší studentskou psychologickou práci"

  Tým studentů Bc. studia  reprezentovaný Alexandrou Ocáskovou (Hana Hlobilová, Tereza Kašková, Simona Liptáková, Lukáš Michele, Alexandra Ocásková, Agáta Přikrylová)Vliv imaginace jídla na následnou konzumaci: čím více na to myslíte, tím méně se pak najíte

 • 2017

  16. 3. 2017

  Výsledky soutěže dle oficiální poroty

  (ve složení: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D., Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D., Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D., Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.)

   

  1. místo: Bc. Vojtěch Mýlek

  Role motivace v silovém a procesním modelu sebekontroly

  2. místo: Bc. Renata Hlavová

  The Relationship Between Suggestibility and Theory of Mind in Preschool Children

  3. místo: Tým studentů Bc. studia  reprezentovaný Petrem Palíškem (Petr Palíšek, Martin Tancoš, Eliška Váchová, Monika Radimecká, Nikol Kvardová)

  Přeceňovaná přitažlivost neurovědy: Jak přítomnost neurovědních informací neovlivňuje posuzování věrohodnosti

   

  Postup do dalšího kola

  Bc. Vojtěch Mýlek a Bc. Renata Hlavová (oba v Mgr. sekci) jsou dále pověřeni reprezentovat sebe i katedru v mezinárodním kole soutěže na konci dubna 2017 v Ostravě.

   

  Cena studentské poroty

  (ve složení: Bc. Jaroslav Gottfried - organizátor, Bc. Lenka Knapová, Bc. Jitka Čurdová, Edita Chvojková)

  Bc. Vojtěch Mýlek - Role motivace v silovém a procesním modelu sebekontroly

   

  Vítězná práce v doprovodné anketě "O nejlepší studentskou psychologickou práci"

  Tým studentů Bc. studia  reprezentovaný Petrem Palíškem (Petr Palíšek, Martin Tancoš, Eliška Váchová, Monika Radimecká, Nikol Kvardová)Přeceňovaná přitažlivost neurovědy: Jak přítomnost neurovědních informací neovlivňuje posuzování věrohodnosti

 • 2016

  16. 3. 2016

  Výsledky soutěže dle oficiální poroty

  (ve složení: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D., Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D., Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D., Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.)

  1. místo: Bc. Lenka Knapová

  Relationship between Selected Personality Traits and Performance under Pressure in Orienteering

  2. místo: Tým studentů Bc. studia reprezentovaný Editou Chvojkovou (Edita Chvojková, Zuzana Komprdová, Petra Němcová, Markéta Puldová, Petra Žantovská)

  Namáhavost úkolu jako moderátor vztahu mezi pochvalou a pracovní spokojeností

  3. místo: Bc. Aneta Cvrčková

  Citová vazba, hierarchie citové vazby, sociální opora po návratu z mise a somatizační tendence českých kombatantů, kteří se zúčastnili zahraniční vojenské mise

   

  Postup do dalšího kola

  Tým studentů Bc. studia reprezentovaný Editou Chvojkovou (v Bc. sekci) a Bc. Lenka Knapová (v Mgr. sekci) jsou dále pověřeni reprezentovat sebe i katedru v mezinárodním kole soutěže na konci dubna 2016 v Prešově.

   

  Cena studentské poroty

  (ve složení: Bc. Jaroslav Gottfried - organizátor, Bc. Hana Drtilová, Bc. Marie Galatíková, Bc. Vojtěch Viktorin)

  Tým studentů Bc. studia reprezentovaný Editou Chvojkovou (Edita Chvojková, Zuzana Komprdová, Petra Němcová, Markéta Puldová, Petra Žantovská) - Namáhavost úkolu jako moderátor vztahu mezi pochvalou a pracovní spokojeností

   

  Vítězná práce v doprovodné anketě "O nejlepší studentskou psychologickou práci"

  Tým studentů Bc. studia reprezentovaný Editou Chvojkovou (Edita Chvojková, Zuzana Komprdová, Petra Němcová, Markéta Puldová, Petra Žantovská) - Namáhavost úkolu jako moderátor vztahu mezi pochvalou a pracovní spokojeností

 • 2015

  11. 3. 2015

  Výsledky soutěže dle oficiální poroty

  (ve složení: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.; Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.; Mgr. Hynek Cígler; Mgr. Olga Trampotová)
   

  1. místo: Bc. Jakub Kraus

  The effect of binaural beats on working memory capacity

  2. místo: Bc. Dominika Žitníková

  Vznik falešných vzpomínek u dětí školního věku jako důsledek misinformace

  3. místo: Bc. Jiří Ammer

  Sexuální orientace, genderový vývoj a gender-role behavior dětí homosexuálních rodičů: systematická review

   

  Postup do dalšího kola

  Bc. Jakub Kraus a Bc. Dominika Žitníková jsou dále pověřeni reprezentovat sebe i katedru v mezinárodním kole soutěže v květnu 2015 v Praze.

   

  Cena studentské poroty

  (ve složení: Bc. et Bc. Alžběta Žáková (organizátorka), Bc. Petra Dvořáková, Bc. Jaroslav Gottfried, Bc. Vojtěch Viktorin)

  Bc. Dominika Žitníková - Vznik falešných vzpomínek u dětí školního věku jako důsledek misinformace

   

  Vítězná práce v doprovodné anketě "O nejlepší studentskou psychologickou práci"

  Bc. Dominika Žitníková - Vznik falešných vzpomínek u dětí školního věku jako důsledek misinformace

 • 2014

  12. 3. 2014

  Výsledky soutěže dle oficiální poroty

  (ve složení: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.; Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D., Mgr. Miroslav Šipula)
   

  1. místo: Bc. Ladislav Záliš

  "Do happy people fantasize? Associations among pleasurable fantasizing, subjective well-being and coping styles"

  2. místo: Tým studentů Bc. studentů (Klára Čapková, Vojtěch Mýlek, Jitka Sedláková, Kateřina Synková)  reprezentovaný Vojtěchem Mýlkem

  "Míra rodičovské kontroly školních povinností dítěte na prvním stupni ZŠ jako prediktor vzniku akademické prokrastinace studenta na VŠ"

  3. místo: Bc. Vít Gabrhel

  "Spiritualita jako zdroj autonomie? Případ vynořující se dospělosti"

   

  Postup do dalšího kola

  Bc. Ladislav Záliš a tým studentů Bc. studentů (Klára Čapková, Vojtěch Mýlek, Jitka Sedláková, Kateřina Synková)  reprezentovaný Vojtěchem Mýlkem jsou dále pověřeni reprezentovat sebe i katedru v mezinárodním kole soutěže v dubnu 2014.

   

  Cena studentské poroty

  ve složení: Markéta Mikolášová (organizátorka), Alžběta Žáková, Anna Karásková, Jana Vytásková:

  Tým studentů Bc. studentů  reprezentovaný Vojtěchem Mýlkem (Klára Čapková, Vojtěch Mýlek, Jitka Sedláková, Kateřina Synková) - "Míra rodičovské kontroly školních povinností dítěte na prvním stupni ZŠ jako prediktor vzniku akademické prokrastinace studenta na VŠ"

   

  Vítězná práce v doprovodné anketě "O nejlepší studentskou psychologickou práci"

  Tým studentů Bc. studentů reprezentovaný Vojtěchem Mýlkem (Klára Čapková, Vojtěch Mýlek, Jitka Sedláková, Kateřina Synková) -"Míra rodičovské kontroly školních povinností dítěte na prvním stupni ZŠ jako prediktor vzniku akademické prokrastinace studenta na VŠ"

 • 2013

  13. 3. 2013

  Výsledky soutěže dle oficiální poroty

  (ve složení: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.; Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D., Mgr. Marie Součková)
   

  1. místo: Bc. Pavla Linhartová

  Persuazivní účinky metafor

  2. místo: Bc. Adam Ťápal

  Kognitivně-motivační aspekty autoritářství

  3. místo: Bc. Tereza Švecová

  Sexuální život seniorů a jeho souvislosti se sebehodnocením

  Postup do dalšího kola

  Bc. Pavla Linhartová a Bc. Adam Ťápal

   

  Cena studentské poroty

  (ve složení: Markéta Mikolášová, Filip Kohoutek, Petra Dvořáková, Pavlína Wurzelová):

  Bc. Tereza Švecová - Sexuální život seniorů a jeho souvislosti se sebehodnocením

   

  Vítězná práce v doprovodné anketě "O nejlepší studentskou psychologickou práci"

  Bc. Tereza Švecová Sexuální život seniorů a jeho souvislosti se sebehodnocením

 • 2012

  1. 12. 2011 (konalo se z organizačních důvodů v předstihu za r. 2012)

  Výsledky dle oficiální poroty:

  1. místo: Bc. Václav Petráš

  Souvislost mezi výkonovou motivací a projevy tzv. "ironických procesů mentální kontroly" 

  2. místo: Bc. Veronika Šléglová

  Kyberšikana u adolescentních obětí: Vnímání, dopady a copingové strategie

  3. místo: Bc. Nina Kuľhová

  Vzťah medzi religiozitou a zmyslom života

   

  Postup do dalšího kola

  Autoři na prvních dvou místech jsou dále pověřeni reprezentovat sebe i katedru v mezinárodním kole soutěže v lednu 2012.

   

  Cena studentské poroty:

  Bc. Václav Petráš - Souvislost mezi výkonovou motivací a projevy tzv. "ironických procesů mentální kontroly"
   

  Vítězná práce v doprovodné anketě "O nejlepší studentskou psychologickou práci"

  Bc. Veronika Šléglová - Kyberšikana u adolescentních obětí: Vnímání, dopady a copingové strategie

 • 2011

  9. 3. 2011

  Výsledky dle oficiální poroty:

  (ve složení: PhDr. Roman Hytych, Ph.D., Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D., Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D., Mgr. et Mgr. Jan Šerek) s právem vyslat reprezentanty katedry do mezinárodního kola soutěže stanovila toto pořadí prací:

  1. místo - Tým studentů Bc. studia reprezentovaný Ladislavem Zálišem(dále ve složení: Veronika Pořízková, Petra Pichová, Markéta Dostálová – Bystřinová, Jana Kursová)

  Genderové rozdíly v rozpoznání pravého a falešného úsměvu

  2. místo - tým studentů Bc. studia reprezentovaný Pavlou Linhartovou(dále ve složení: Adam Ťápal, Luboš Brabenec, Radomír Maceček, Jan Jiří Buchta)

  Vliv černé barvy a situačního kontextu na posuzování lidí v černém oblečení -

  3. místo - Martin Malec

  Pohled do životního světa členů amatérského pěveckéhosboru: i nterpretativní fenomenologická analýza

  Postup do dalšího kola

  Do mezinárodního kola soutěže postupují zástupci týmů na prvním a druhém místě. Katedru budou reprezentovat v Bc. sekci soutěže.


  Výsledky dle studentské poroty:

  (ve složení Vojtěch Pišl, Markéta Mikolášová, Veronika Horvatová, Michaela Hurbišová):

  Kateřina Černá - Souvislost attachmentu a vnímaného vlivu v oblasti politiky

  Autorka kromě diplomu získala od studentské poroty i poukázku na nákup knih.

  Vítězná práce v doprovodné anketě "O nejlepší studentskou psychologickou práci"

  Eva Blažková - Sebeprezentace v online seznamkách: sebeprezentace vynořujících se dospělých na online seznamkách

 • 2010

  24. 3. 2010

  Ve středu 24.3.2010 proběhlo na katedře psychologie školní kolo soutěže psychologických prací. Porota měla tentokrát nezvyklou úlohu. Vzhledem k množství přihlášených prací v počtu 1 (slovy "jedna") šlo především o rozhodnutí, zda práce může postoupit do mezinárodního kola v Nitře... Druhým úkolem poroty bylo stanovit pořadí, které by podle zkušeností poroty odpovídalo kvalitě práce a její prezentace. Práci skupiny studentů prezentoval jejím jménem Martin Malec.

  Výkon autorů byl zhodnocen takto:

  Porota ocenila prezentaci 3. místem a doporučila účast v mezinárodním kole po potřebném zapracování některých navržených změn.

  Už podruhé soutěž hodnotila i studentská porota,

  tentokrát ve složení: Vojtěch Pišl (organizátor), Václav Wortner (výherce loňského ročníku mezinárodního kola soutěže) a Radomír Maceček.

  Došla k podobnému verdiktu, její hodnocení se lišilo pouze výsledným umístěním. Kvalita práce a její prezentace podle ní odpovídaly 2. místu.

 • 2009

  25. 3. 2009

  Výsledky dle oficiální poroty:

  1. místo  Bc. Lucia Mikulíková

  Záväzok a žiarlivost vo vzťahu

  2. místo - Bc. Václav Wortner

  Relaxační účinky dýchání při kouření

  3. místo - Bc. Zuzana Pavelková

  Tematické linie v autobiografických příbězích třináctiletých

   

  Studentská porota

  (ve složení: Lucie Chadimová, Ivana Bibzová, Ivana Doleželová, Martin Loučka, Martin Malec)

  1. Relaxační účinky dýchání při kouřeníBc. Václav Wortner
  2. Záväzok a žiarlivost vo vzťahuBc. Lucia Mikulíková
  3. Význam členství v online fanouškovské komunitě pro adolescentyBc. Hana Macháčková

   

  Vítězná práce v doprovodné anketě "O nejlepší studentskou psychologickou práci"

  Relaxační účinky dýchání při kouřeníBc. Václav Wortner

 • 2008

  4. 3. 2008

  Výsledky dle oficiální poroty:

  1. místo Bc. Martin Loučka

  Koncept smrti u dětí

  2. místo - Bc.Petra Mirčevská

  Kvalita života u osob praktikujících meditaci

  3. místo - Bc. Ivana Doleželová

  Zvládání školní zátěže z pohledu dospívajících

 • 2007

  14. 3. 2007

  Výsledky dle oficiální poroty:

   1. místo - Bc. Tomáš Bolek

  "Vývoj smysluplnosti života klientů v terapeutické komunitě"

  2. místo - Bc. Jan Šerek

  "Psychologické aspekty politiky: utváření dojmů o politicích"

  3. místo - Bc. Milan Růžička

  "Žvýkačka jako chuťový kontext pro vybavování z dlouhodobé paměti"


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info