COVID-19:
Psychologická doporučení a rady pro rodiny s dětmi, studenty i veřejnost

Aktuální opatření na MU

Bez popisku

Pandemie koronaviru COVID-19 nepřináší pouze medicínské výzvy, ale vyžaduje od nás rovněž úspěšné zvládnutí celé řady výzev, a to nejen na společenské, ale i na soukromé úrovni. Mnoho z nich se týká přímo našeho rodinného života. Na této stránce proto naleznete volně dostupné psychologické rady a doporučení, jak se vypořádat s celou řadou záležitostí spojených s epidemií, například: Jak dítěti vysvětlit podstatu onemocnění? Jak nabízet pomoc seniorům? Jak dítěti sdělit, že je někdo z jeho blízkých nemocný, nebo dokonce hospitalizovaný?

Materiály, které si můžete stáhnout, obsahují specifické rady co dělat v řadě náročných situací, kterým mohou rodiny i jednotlivci v průběhu celé krize čelit. Dbali jsme na to, aby tato doporučení byla uskutečnitelná a zcela konkrétní - obsahují dokonce zcela konkrétní příklady vět, které můžete v případě potřeby použít např. při rozhovoru s vaším dítětem, staršími příbuznými a dalšími blízkými osobami.

Všechny rady byly vytvořené výzkumníky, akademiky a zejména studenty Katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Všechny texty byly navíc supervidovány odborníky na podobné situace. Dokumenty může kdokoli využít libovolným způsobem a volně je sdílet1. Pokud si myslíte, že některá rodina či instituce by dokumenty mohla vyžít, neváhejte a sdílejte je s nimi!

Tým katedry psychologie FSS MU


 

Pro rodiny s dětmi

Pro studenty a akademiky

Strach z koronaviru

Má vaše dítě z epidemie obavy? Chcete se vyhnout tomu, aby jeho strachy pčetrvaly i po ukončení karanténních opatření?

Jak mluvit s dětmi

Vaše dítě současnou situaci vnímá, i když to nemusí být na první pohled patrné. Jak s ním o epidemii mluvit?

Když má někdo blízký koronavirus

Jak to říct dítěti? Jak poznáte, že vaše dítě na tom není psychicky dobře?

Hospitalizace

Má Váš blízký vážný průběh onemocnění koronavirem nebo byl hospitalizován? Jak to sdělit dítěti a jak s ním o hospitalizaci mluvit?

Aktivity dětí se seniory

Když se děti s prarodiči nemohou vidět, jak jim přesto umožnit sociální kontakt? Přečtěte si tipy pro on-line hry a komunikaci dětí se seniory. Stačí i obyčejný telefon!

Když rodič zůstal v zahraničí

Může se stát, že někdo z rodiny zůstane kvůli bezpečnostním opatřením v zahraničí. Co dělat, jak to říct dítěti?

V současné chvíli je vyhlášeno rektorské volno až do 15. května 2020. Je zrušena veškerá výuka i konzultace, vaši vyučující vás budou kontaktovat s podrobnými informacemi týkajícími se jednotlivých předmětů. Pro komunikaci s vašimi vyučujícími použijte primárně e-mail.

Podrobné a aktuální informace naleznete na specializované stránce rektorátu.
Pokud se chcete zapojit jako dobrovolník, využijte formulář pro studenty MU.

Informace rektorátu

Říkanky pro děti

Pokud vaše dítě nechce nosit roušku, nebaví ho mýt ruce či jinak špatně snáší situaci, třeba ho pobavíte několika roztomilými tematickými říkankami.

Jak mluvit s dětmi o smrti

Může se stát, že blízká osoba zemře na COVID-19. Níže najdete informace o tom, jak tuto situaci komunikovat dítěti, jak pracovat s jeho obavami a jak situaci zvládnout.


Pro učitele ZŠ a MŠ a pro studenty všech škol

Jak mluvit s žáky o smrti

V případě, že některému žáku ve Vaší třídě zemře blízká osoba, může být obtížné na tuto situaci reagovat. Níže se dozvíte, jak postupovat, a jak s žákem či jeho rodiči komunikovat.

Jak nyní učit

Situace klade nároky nejen na vás učitele, ale i na vaše žáky. Jak situaci zvládnout, abyste vy i oni byli v „pohodě“?

Pro studenty

Nejsou ani prázdniny, ani semestr. Není volno, ale ani běžná výuka. Jak skloubit požadované nároky s nedostatečně organizovaným časem?


Jak pomoci seniorům?

I senioři potřebují naši pomoc, i když to tak občas nevypadá. Je potřeba umět ji nabídnout.

Pomoc seniorům

Proč senioři potřebují pomoc? Jakým způsobem jim ji nabídnout? Na co klást důraz při komunikaci?


Pro profesionály

Dnešní situace je náročná pro profesionály: lékaře, pracovníky ve zdravotnictví a všechny další, kteří se potkávají s nakaženými osobami a lidmi z rizikových skupin.

Doporučení pro rodiče profesionály v prvních liniích

Jak mluvit s vlastním dítětem či dospívajícím o strachu, který o vás má, když jste v práci?

Pro veřejnost

Jak zvládat izolaci?

Nelžete dětem, všechno beztak vycítí. A nepopírejte vlastní krizi​.
Na otázky odpovídá Zuzana Masopustová.

Další užitečné informace s (nejen) psychologickou tematikou


1 Veškeré dokumenty na této stránce, vytvořené studenty a pracovníky katedry psychologie, jsou sdíleny formou volné licence CC-BY 4.0. Všechny dokumenty lze volně sdílet, adaptovat či upravovat, a to i pro komerční účely. Podmínkou je pouze uvedení originálních autorů, jejichž jména jsou dostupná na každém z materiálů, a našeho pracoviště. Toto se netýká odkazovaných materiálů z externích zdrojů, na které se mohou vztahovat jiné licenční podmínky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info