Koronavirus: 
Informace pro veřejnost i studenty

Poslední aktualizace: 22. 3. 2020, 22:10

Pro veřejnost

Jak vysvětlit dítěti otázky a situace spojené s koronavirem?
Jak mluvit se seniory, jak jim nabídnout pomoc?
Jak situaci zvládat v rodině?

Přemýšlíte, jak vysvětlit různé situace dítěti, jak se k němu chovat? Nabízíme základní doporučení a příklady konkrétních vět, které Vám mohou pomoci začít o nemoci s dítětem mluvit. 
Rovněž i senioři, jako nejohroženější skupina, mohou cítit silné obavy. Ačkoli nyní zřejmě potřebují vaši pomoc nejen v podobě nákupu, nemusí být pro ně snadné ji přijímat. Poradíme vám, jak jim pomoc nabízet

Všechny dokumenty připravili studenti psychologie pod supervizí odborníků z katedry psychologie FSS MU. Další návody budou průběžně přibývat.

Jak zvládat izolaci?

Nelžete dětem, všechno beztak vycítí. A nepopírejte vlastní krizi​.
Na otázky odpovídá Zuzana Masopustová.

Pro rodiny s dětmi

Pro učitele ZŠ a MŠ

Pro studenty

Jak pomoci seniorům?

I senioři potřebují naši pomoc, i když to tak občas nevypadá. Je potřeba umět ji nabídnout.

Pro studenty
a akademiky

V současné chvíli je vyhlášeno rektorské volno až do 15. května 2020. Je zrušena veškerá výuka i konzultace, vaši vyučující vás budou kontaktovat s podrobnými informacemi týkajícími se jednotlivých předmětů. Pro komunikaci s vašimi vyučujícími použijte primárně e-mail.

Podrobné a aktuální informace naleznete na specializované stránce rektorátu.
Pokud se chcete zapojit jako dobrovolník, využijte formulář pro studenty MU.

Informace rektorátu

Další užitečné informace s (nejen) psychologickou tematikou